Fundamenteel online

Abstract

Abstract | 27 juni 2017

Anna Louropoulou verdedigde woensdag 26 april j.l. haar proefschrift, dat als ondertitel had ‘Cleaning of titanium dental implant surfaces’. Promotor was prof. dr. G. A. van der Weijden. Voor deze editie van Fundamenteel maakte Menke de Smit een Abstract.

Abstract | 27 juni 2017

Op 10 maart jl. promoveerde parodontoloog Wijnand Teeuw op een onderzoek naar de aanwezigheid van niet-gediagnosticeerde diabetes mellitus onder parodontologiepatiënten. Voor Fundamenteel schreef hij een interessant Abstract.

| 15 januari 2017

Autotransplantatie van gebitselementen biedt op de lange termijn een zeer goede prognose, zo blijkt uit een wetenschappelijke publicatie in de oktobereditie van het Int J Oral Maxillofac Surg. Dr. Menke de Smit vat voor Fundamenteel het artikel kort en bondig samen. In vijf minuten bent u op de hoogte.

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  F 0229 543 467  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl