Gezond fundament

NVvP ONDERZOEKSPRIJS

 

Hoogwaardig onderzoek verdient stimulans.

Wanneer je het streven naar wetenschappelijke ontwikkelingen in je vakgebied hoog in het vaandel voert, is het belangrijk om wetenschappelijke onderzoeken te stimuleren. Voor de NVvP leidde deze gedachtengang tot het instellen van de NVvP Onderzoeksprijs. Eénmaal per twee jaar reikt de NVvP deze prijs uit. Het is een bijzondere prijs, die door de firma Procter & Gamble Nederland ORAL B ter beschikking wordt gesteld.

De winnaaar krijgt € 2250 én een bijzondere vermelding in de geschiedenisboeken van de NVvP.

Voor de NVvP Onderzoeksprijs komen in aanmerking onderzoeksverslagen van onderzoekers werkzaam in Nederland die aan de volgende criteria voldoen:

  1. Het onderzoek dient vanuit Nederland in de internationale Engelstalige literatuur gepubliceerd te zijn.
  2. Het onderzoeksverslag dient betrekking te hebben op het vakgebied van de parodontologie.
  3. Het onderzoeksverslag dient gepubliceerd óf voor publicatie geaccepteerd te zijn in de 2 jaren voorafgaande aan het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt.

 

Beoordeling

De beoordeling vindt plaats door een internationale jury bestaande uit Nederlandse hoogleraren in de parodontologie, aangevuld met minimaal twee buitenlandse hoogleraren in de parodontologie en een vertegenwoordiger van de firma Procter & Gamble Nederland Oral B. Indien de jury van mening is dat geen van de inzendingen voldoende niveau heeft, wordt de prijs dat jaar niet uitgereikt.

De NVvP Onderzoeksprijs wordt uitgereikt tijdens een congres van de NVvP. De winnaar verplicht zich om, op basis van het onderzoeksverslag, een voordracht te verzorgen tijdens dit congres.

Wisselingen in naam en bedrag

Deze Onderzoeksprijs heeft in de loop der tijd uiteenlopende benamingen gehad. Bij de eerste uitreiking heette de prijs simpelweg de 'NVvP Onderzoeksprijs'. Vanaf 1988 tot en met 1995 werd deze prijs aangeduid als 'NVvP Colgate Onderzoeksprijs'. In 1997 kreeg de prijs de naam 'NVvP Corsodyl Onderzoeksprijs, in 1999 werd het de 'NVvP Braun Oral B Onderzoeksprijs' en sinds 2007 is er sprake van de 'NVvP-Oral B Onderzoeksprijs'. Het bij de prijs behorende bedrag varieerde eveneens: van fl. 3500 en fl. 5000 tot het uiteindelijke € 2250.

Onderzoeksprijs reglement downloads: 335 | type: pdf | size: 263 kB

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl