Actief, professioneel en vooruitstrevend

De NVvP richt zich vooral op de beroepsgroepen tandartsen en mondhygiënisten. De NVvP is een actieve professionele organisatie van tandheelkundige zorgverleners met bijzondere aandacht voor een belangrijk onderdeel van de tandheelkundige zorg: de parodontologie.
De NVvP steunt haar leden bij het verwerven van actuele kennis op wetenschappelijk gebied en bij de omgang met patiënten. Daarnaast behartigt de vereniging op diverse fronten de belangen van haar leden -als verleners van gespecialiseerde zorg- en ontwikkelt ze behandelprotocollen. De NVvP organiseert tevens twee maal per jaar een wetenschappelijk congres, brengt vier keer per jaar de nieuwsbrief Fundamenteel uit en publiceert tien maal per jaar een column in het Nederlands Tandartsenblad.

Verder biedt de NVvP een groepsabonnement op het Journal of Clinical Periodontology en ontwikkelt/publiceert zij foldermateriaal en posters. Bovendien adviseert de NVvP onder andere de NMT in kwesties betreffende de parodontologie. Het NVvP-lidmaatschap geeft op positieve wijze uitdrukking aan de belangstelling voor de parodontologie en biedt een waarborg voor kwaliteit. Momenteel zijn 2221 zorgverleners verenigd in de NVvP.


Studenten

Ook studenten tandheelkunde en mondzorgkunde zijn van harte welkom als lid. De georganiseerde congressen zijn ook voor hen toegankelijk en bieden zo een waardevolle verdieping van kennis en inzicht. Via een donatie / advertentie ondersteunt de NVvP de Stichting Interfacultair Studenten Overleg Tandheelkunde (SISO tandheelkunde).


NVvP Oral B® Onderzoeksprijs

De NVvP heeft deze prijs ingesteld om hoogwaardig onderzoek op het gebied van de parodontologie te stimuleren. Voor de prijs komen onderzoeksverslagen in aanmerking van onderzoekers die in Nederland werkzaam zijn. De prijs bedraagt € 2.250, wordt één maal per twee jaar uitgereikt en is beschikbaar gesteld door de firma ORAL B®. Zie het reglement.
 

NVvP Oral B® Preventieprijs

Voor deze prijs komen in Nederland werkzame mondhygiënisten in aanmerking. Zij moeten zich uitzonderlijk hebben onderscheiden met betrekking tot het vakgebied van de mondhygiëne en/of het werkterrein van de mondhygiënist. De prijs, die door de firma Oral B® ter beschikking wordt gesteld, wordt één maal per twee jaar uitgereikt en bedraagt € 900. Zie het reglement.


Alle Nederlanders

De NVvP geeft actief voorlichting aan de beroepsgroep (tandartsen, parodontologen en mondhygiënisten) die hun patiënten daarna kunnen informeren over oorzaken en problemen die kunnen ontstaan met hun tandvlees. Logisch, want de NVvP is dé autoriteit op het gebied van de parodontologie. De rubriek Uw tandvlees is een gevolg daarvan. Het NVvP-lidmaatschap van de zorgverlener is voor patiënten een waarborg voor kwaliteit.


Oprichting

De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie is op 16 mei 1936 opgericht onder de naam: Nederlandse ARPA: Association pour les recherches sur les parodontopathies. De NVvP is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam.
 

Inloggen

 


Platina

 

Goud

Brons 

 

Brons

 

  Deel deze pagina op uw: