Gezond fundament

Parodontoloog NVvP

 

Een parodontoloog NVvP is een tandarts die specifieke kennis en vaardigheden heeft met betrekking tot het vakgebied van de parodontologie. Hij/zij is als zondanig getoetst en erkend door het 'Consilium Parodontologicum' van de NVvP. Naast de opleiding tandheelkunde heeft de Parodontoloog NVvP een aanvullende (bij voorkeur een drie-jarige door de Europese Federatie voor Parodontologie - 'EFP'- erkende) post-doctorale opleiding in de parodontologie en implantologie genoten. De erkenning wordt steeds voor een periode van vijf jaar verleend en pas na een visitatie die positief is bevonden, verlengd. De NVvP wil met de 'Parodontoloog NVvP' een kwalitatief goede parodontale behandeling voor velen in brede zin herkenbaar en mogelijk maken.

 

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl