Fundamenteel online

Aanmelden voor NVvP – Oral B® - Preventieprijs

De NVvP Oral-B® Preventieprijs is ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) met de bedoeling om mondhygiënisten te stimuleren zich in te zetten voor het vakgebied van de mondhygiëne en/of het werkterrein van de mondhygiënist. In 2017 wordt deze prijs wederom uitgereikt. Dingt u mee?

De prijs, die door de firma Procter & Gamble (Oral B®) ter beschikking wordt gesteld, wordt 1x per 2 jaar uitgereikt. Voor de prijs, ten bedrage van € 900, komen in Nederland werkzame mondhygiënisten in aanmerking, lid van de NVvP, die zich in de afgelopen jaren met betrekking tot de bovenstaande focus uitzonderlijk hebben onderscheiden. De prijs wordt uitgereikt tijdens het najaarscongres van de NVvP op 24 november 2017 in de CineMec in Ede.

Aanmeldingen zijn welkom

Kent u een mondhygiënist die voor deze prijs in aanmerking komt? Dan nodigt de NVvP u van harte uit diegene voor te dragen. Past u als mondhygiënist zelf in het profiel, dan mag u dat natuurlijk eveneens aan het NVvP-bestuur kenbaar maken.

Stuur vóór 26 september 2017 een uitgebreide motivatie aan het Bestuur van de NVvP, Postbus 34, 1633 ZG Avenhorn of secretariaat@nvvp.org. Informatie over de reglementen en aanmeldprocedure vindt u hier

 


Privacy Polis     Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl