Gezond fundament

Home

De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie

Een actieve, professionele en wetenschappelijke beroepsorganisatie voor tandheelkundige zorgverleners zoals tandartsen, mondhygiënisten, parodontologen en implantologen. Het doel van de vereniging is het delen van kennis rond de parodontale en peri-implantaire zorg. Naast wetenschappelijke vakinhoudelijke informatie voor leden, geeft de NVvP ook algemene informatie voor het publiek over het tandvlees en de manier waarop dit bijdraagt aan de algemene gezondheid.

Jaccard Prize - EFP Onderzoeksprijs

De accommodatie, de reiskosten en het inschrijfgeld worden door de EFP voor de uitgenodigde personen betaald. Iedere onderzoeker zal zijn werk presenteren in een mondelinge presentatie van 20 minuten, gevolgd door een discussie van 10 minuten. De winnaar wordt geselecteerd op basis van het ingediende manuscript, de mondelinge presentatie en de daarop volgende discussie. De winnaar ontvangt een prijs van Sfr 10.000, samen met een certificaat.


Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl