Fundamenteel online

NVvP-najaarscongres 2017 ‘Perio on the Move’

Perio on the Move’, het NVvP-najaarscongres dat op 24 november jl. in Ede, plaatsvond, stond in het teken van de onderbelichte synergetische samenwerking tussen de parodontoloog en de orthodontist. Gebruikmakend van patiëntcasussen betoogden internationale sprekers de mogelijkheden van een multidisciplinaire aanpak. Het was wederom een interessant en leerzaam NVvP-congres.
 
De dag was opgedeeld in twee dagdelen: de ochtend bevatte zowel een hoofd- alsook een parallelprogramma en het middagdeel bood een plenair programma. Na de Algemene Ledenvergadering openden moderatoren dr. M.M. Danser en dr. E. Blom het congres.
 

Gecombineerde behandelingen

De ochtendlezingen van het hoofdprogramma werden gegeven door orthodontist dr. Maino en parodontoloog dr. Parma Benfenati. Aan de hand van casussen, onderbouwd met literatuur, bespraken zij de gecombineerde behandelingen die zij samen hebben uitgevoerd. Eén van de vereisten voor deze gecombineerde aanpak is een strakke behandelplanning, dit vergt te allen tijde maatwerk van het gehele behandelteam. Chirurgische corticotomietechnieken die gebruikt kunnen worden om de orthodontische behandelduur te verkorten, waaronder piezocision, PAOO en MaPa-cision, werden besproken en vergeleken. Na de bespreking werd echter duidelijk dat dit een zeer selecte patiëntengroep betreft.
 
Een bijkomend voordeel van orthodontie na parodontale behandeling is dat de verdwenen interdentale papil deels opnieuw gevormd kan worden. Dit is mogelijk doordat de zachte weefsels tijdens het oplijnen van de elementen worden samengedrukt. Dit kan de esthetiek van de patiënten enorm verbeteren. Tot slot adviseerden de sprekers o.a. dat de mond voorafgaand aan orthodontie nauwelijks tot geen ontsteking mag bevatten. Restpockets van 5.4 mm en groter moeten bovendien chirurgisch benaderd worden en de chirurgische fase dient vooraf te gaan aan de orthodontische fase.
 

Aligners

Gelijktijdig met het hoofdprogramma werden er in het parallelprogramma diverse lezingen gehouden. Deze werden verzorgd door orthodontisten drs. van der Kaaij, drs. Veldhuijzen van Zanten en mondhygiënist dr. Hennequin-Hoenderdos. De diverse thema’s, waaronder white spot laesies, aligners en mondversieringen, vormden de basis voor genoeg interessante lezingen.
Het belang van het aantal fluoridemomenten werd nogmaals aangestipt door drs. van der Kaaij. In de lezing over aligners na parodontale behandelingen werd aangegeven dat het gebruik van aligners mogelijk is bij de meeste orthodontische afwijkingen en ook bij parodontaal aangedane patiënten, mits de mobiliteit niet te groot is. Als punt van aandacht werd aangestipt dat de kosten van aligners hoger zijn dan die van brackets, terwijl het effect van de behandeling geen verschil kent.
 

Gingivahyperplasie en -recessies

Het plenaire middagdeel ging van start met een lezing over gingivahyperplasie en de behandeling ervan; deze lezing werd gegeven door drs. de Quincey. De Quincey stond uitvoerig stil bij de verschillende behandeltechnieken, o.a. gingivectomie en flapchirurgie, al dan niet in combinatie met botchirurgie. Bovenstaande werd aan de hand van casussen rijkelijk geïllustreerd. Het ethische vraagstuk of men een patiënt altijd tegemoet moet komen in zijn of haar esthetische wens, passeerde eveneens de revue. Een beschreven positief effect van cosmetische chirurgie is dat een mooier gebit een extra motivatie voor een patiënt kan zijn om het niveau van de mondverzorging te verhogen.
 
Aansluitend gaf dr. Renkema een interessante lezing over het ontstaan van gingivarecessies en predisponerende factoren. Essentieel is dat er tijdens de retentiefase gecontroleerde orthodontie plaatsvindt met een vaste follow-up. Een onderscheid werd gemaakt in het ontstaan van vroege en late veranderingen in de mond. Tevens werd stilgestaan bij factoren die die tot recessies kunnen leiden en die volgens Renkema zeker noemenswaardig zijn, zoals bond failure, breuk van de retentiedraad en een slechte mondhygiëne. Het aangedragen citaat: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’, dekt goed de lading van de lezing.
 

Quiz-casuïstiek

Tot slot besprak dr. Lioubavina-Hack breeduit de quiz-casuïstiek. Deze was eerder in het plenaire middagprogramma al voorgedragen en omvatte de benadering en behandeling van gingivale recessies. Gebruikmakend van de Miller-classificatie werden de mucoginigivale recessies getypeerd. Er werd geconcludeerd dat voor het bedekken van een recessie in de onderkaak bij voorkeur de flapless tunneltechniek met autoloog transplantaat kan worden gebruikt. Voor de bovenkaak werd geconcludeerd dat men zowel de flap- alsook de tunneltechniek met een allogene graft kan gebruiken. Het voordeel van een autoloog transplantaat is dat het transplantaat niet volledig bedekt hoeft te worden, in tegenstelling tot een allogene graft.
 
De dag werd afgesloten met een korte sfeerimpressiefilm en een gezellige borrel, waarbij iedereen ruim de tijd kreeg om de dag met elkaar te bespreken. Kortom: het was een enorm interessant en leerzaam congres.
 
Jantine Yntema, Roos de Lange en Matthijs Verdel
 

Dymph Bijnen - Degenkamp wint  NVvP Oral-B® Preventieprijs 

Tijdens het middagprogramma van het NVvP-najaarscongres ‘Perio on the Move’ werd de NVvP Oral-B® Preventieprijs uitgereikt. Dymph Bijnen – Degenkamp uit Barendrecht ontving de prijs voor haar meer dan veertig jaar nimmer aflatende inspanningen op het gebied van preventie en verenigingswerk.

 
 

Privacy Polis     Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl