Gezond fundament

Home

De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie

Een actieve, professionele en wetenschappelijke beroepsorganisatie voor tandheelkundige zorgverleners zoals tandartsen, mondhygiënisten, parodontologen en implantologen. Het doel van de vereniging is het delen van kennis rond de parodontale en peri-implantaire zorg. Naast wetenschappelijke vakinhoudelijke informatie voor leden, geeft de NVvP ook algemene informatie voor het publiek over het tandvlees en de manier waarop dit bijdraagt aan de algemene gezondheid.

Oproep kandidaten voor de NVvP – Oral B® - Preventieprijs

De NVvP Oral-B Preventieprijs is ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) met de bedoeling om mondhygiënisten te stimuleren zich in te zetten voor het vakgebied van de mondhygiëne en/of het werkterrein van de mondhygiënist.

De prijs, die door de firma Procter & Gamble (Oral BÒ) ter beschikking wordt gesteld, wordt 1x per 2 jaar uitgereikt. Voor de prijs, ten bedrage van € 900,00 komen in Nederland werkzame mondhygiënisten in aanmerking, lid van de NVvP, die zich in de afgelopen jaren met betrekking tot de bovenstaande focus uitzonderlijk hebben onderscheiden.

Kent u een mondhygiënist die voor deze prijs in aanmerking komt, dan nodigt de NVvP u van harte uit diegene voor te dragen. Past u als mondhygiënist zelf in het profiel, dan mag u dat ook aan het bestuur van de NVvP kenbaar maken. Stuur hiervoor een uitgebreide motivatie vóór 26 september 2017 aan het Bestuur van de NVvP, Postbus 34, 1633 ZG Avenhorn of secretariaat@nvvp.org. Kijk op www.nvvp.org voor de Reglementen en de procedure!

De prijs wordt uitgereikt tijdens het najaarscongres van de NVvP op 24 november 2017 in de CineMec te Ede.


Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  F 0229 543 467  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl