Gezond fundament

Oproep kandidaten voor NVvP - Oral B® - Onderzoeksprijs

De NVvP onderzoeksprijs wordt door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie ingesteld met de bedoeling om hoogwaardig onderzoek op het gebied van de parodontologie te stimuleren.
De prijs, die door de firma Procter & Gamble Nederland ORAL-B® ter beschikking wordt gesteld, wordt één maal per twee jaar uitgereikt en bedraagt € 2.250,=.
 
Inzendingen/kandidatuur
Voor de prijs komen in aanmerking onderzoeksverslagen van onderzoekers werkzaam in Nederland die aan de volgende criteria voldoen:
 

a. Het onderzoek dient vanuit Nederland in de internationale Engelstalige literatuur gepubliceerd te zijn ofwel voor publicatie geaccepteerd te zijn.

b. Het onderzoeksverslag dient gepubliceerd óf voor publicatie geaccepteerd te zijn in de 2 jaren voorafgaande aan het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt.

c. Het onderzoeksverslag dient betrekking te hebben op het vakgebied van de parodontologie in de breedste zin.

d. De kandidaat is lid van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP).

 
Procedure
Elke onderzoeker die een publicatie heeft die voldoet aan de punten a, b, c en d onder inzendingen, kan deze publicatie(s)inzenden ter beoordeling. De inzendingen dienen, digitaal, uiterlijk 1 juni 2018 in het bezit te zijn van het secretariaat van het bestuur van de NVvP secretariaat@nvvp.org. Het bestuur draagt vervolgens zorg voor de directe verzending van alle ingestuurde publicaties aan de met beoordeling belaste personen.
 
Beoordeling
De beoordeling neemt de volgende aspecten in overweging:
  • originaliteit
  • wetenschappelijke kwaliteit
  • klinische relevantie van het onderwerp
  • mogelijke gezondheidswinst voor de patiënt
  • maatschappelijke impact
  • professionele spin-off
 
Het bestuur belast 2 leden van de vereniging, met onderzoekservaring, waarvan tenminste 1 (emeritus-) hoogleraar in de parodontologie of aanverwant vakgebied met de taak om de inzendingen in een eerste ronde te beoordelen en een selectie te maken van maximaal 5 meest gekwalificeerde publicaties.
De verdere beoordeling van deze voorgeselecteerde publicaties vindt plaats door een jury bestaande uit 3 Nederlandse of buitenlandse (emeritus-) hoogleraren in de parodontologie of aanverwant vakgebied aangevuld met een vertegenwoordiger van de firma Procter & Gamble Nederland.
De jury brengt uiterlijk 3 weken voorafgaande aan het congres waarop de prijs wordt uitgereikt verslag uit aan het bestuur van de NVvP.
Indien de jury van mening is dat geen van de inzendingen voldoende niveau heeft, wordt de prijs dat jaar niet uitgereikt.
 
De NVvP Onderzoeksprijs wordt uitgereikt tijdens het NVvP-najaarscongres op 23 november 2018.
De winnaar verplicht zich om op basis van het onderzoeksverslag een voordracht van 10-15 minuten te verzorgen tijdens dit congres.
 
Onderzoeksprijs Reglement
 

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl