Gezond fundament

Lidmaatschap

 

De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) is een wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige zorgverleners die zich inzet voor het bevorderen van en het uitdragen van de kennis  van de parodontologie.

De NVvP richt zich vooral op de beroepsgroepen tandartsen en mondhygiënisten  maar ook op de studenten.

De NVvP is een actieve organisatie die de parodontologie onder de aandacht brengt niet alleen bij de professie maar ook bij de patiënt en de consument.

Daarnaast ondersteunt de NVvP onderzoek en onderwijs.

Wat doen we voor de leden : De NVvP steunt haar leden bij het verwerven van actuele kennis en het toepasbaar maken van deze kennis in  de praktijk. Om dit mogelijk te maken bestaat de NVvP uit de Vereniging, de B.V. Diensten NVvP en de Stichting NVvP.

De NVvP:

- Verzorgt 4-maal per jaar een nieuwsbrief Fundamenteel

- Informeert patiënten en consumenten over de parodontologie

- Stelt richtlijnen op i.v.m. het behandelende parodontale en de peri-implantaire weefsels op

- Biedt leden toegang tot het besloten deel van NVvP website

- Biedt leden toegang tot de EFP

- Biedt leden toegang tot de ALV-vergadering

De BV Diensten NVvP:

- Publiceert en distribueert handig foldermateriaal en posters. Leden krijgen ook hier korting

- Biedt een groepsabonnement op de Journal of Clinical Periodontology

De stichting NVvP:

- Ondersteunt en subsidieert Nederlands wetenschappelijk onderzoek parodontologie

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  F 0229 543 467  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl