Een gezonde basis

Mark Timmerman

Openheid van zaken: momenten om verder te kijken!

In 2020 lanceerde de NVvP de richtlijn ‘Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk’. Daarin vormt optimale zelfzorg, in combinatie met professionele gebitsreiniging, het hart van de parodontale behandeling. Het vervolg van parodontale gezondheid wordt geborgd in een individueel patiënt-passend recall-regime. Op deze route komen behandelaars de nodige hobbels tegen en het herhalen van het proces is niet altijd effectief. De richtlijn suggereert “verwijzen” op een aantal ijkpunten gedurende het behandeltraject. Welke momenten zijn dat en wat is dan het vervolg na een verwijzing?

​​​​​​​Mark Timmerman
In ruim 20 jaar leverde Mark (UvA, 1984) naast algemene praktijk/ParoPraktijk Utrecht als docent/onderzoeker bij Parodontologie ACTA een bijdrage aan vele onderzoeken en aan de opleiding parodontologie. Mark is sinds 2008 als Parodontoloog NVvP en Implantoloog NVOI binnen de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Nijmegen. Daarnaast is hij werkzaam als docent I&P en voorzitter van de examencommissie, afdeling Tandheelkunde, Radboudumc, Nijmegen.

Mark_Timmerman.png