Een gezonde basis

Bruno Loos

Holistische benadering van de risicofactoren voor parodontitis – is parodontitis een unieke ontstekingsziekte?

Parodontitis is een complexe en multicausale ziekte. Meerdere risicofactoren spelen tegelijkertijd een rol en beïnvloeden elkaar. Verschillende oorzakelijke factoren verstoren de persoonlijke immuun fitness, wat leidt tot afwijkende immuunreacties van de gastheer. Er is een behoorlijk overlappende prevalentie van parodontitis met andere, vaak voorkomende, niet-overdraagbare systemische ziekten. Gedeelde risicofactoren voor parodontitis enerzijds en voor bepaalde systemische ziekten anderzijds en nieuw inzicht in het bestaan van “verschillende typen” parodontitis, geeft beter begrip dat parodontitis onderdeel kan zijn van multimorbiditeit.

Bruno Loos is Emeritus Hoogleraar Parodontologie aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Tot 2020 was hij voorzitter van de afdeling Parodontologie. In de periode 2019-2022 vervulde hij de functie van Directeur Onderzoek en Vice-Decaan bij ACTA. Hij is Director van de EFP-geaccrediteerde postdoctorale opleiding Parodontologie/Implantologie. Loos is betrokken bij onderzoek op het gebied van immunobiologie van parodontale en peri-implantaire aandoeningen en hij onderzoekt de relatie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid (“Periodontal Medicine”). Loos ontving in 2021 de “Distinguished Scientist Award for Research in Periodontology” van de “International Association of Dental Research (IADR)”. Bruno Loos is erelid van de NVVP sinds 2022

Loos.png