Fundamenteel online

Abstract

Verslag | 01 december 2016
Vijf sprekers belichtten in dit speciale klinische forum aan de vooravond van de promotie van dr. Sonja Sälzer controversies op het gebied van de etiologie van parodontitis, de effectiviteit van parodontale therapie en die van implantologie. Volgens moderator professor Christof Dörfer (Kiel, Duitsland) is de parodontologie het meest fascinerende deel van de tandheelkunde omdat de parodontologie feitelijke alles raakt danwel bestrijkt.
 
Dit Klinisch Forum werd gehouden op ACTA in het kader van de promotie van dr. Sonja Sälzer. Zij is een Duitse parodontoloog die in een samenwerking tussen de Universiteit Kiel en ACTA werkte aan haar proefschrift: Prevention of gingivitis: oral hygiene and dentifrices. In totaal waren 200 bezoekers aanwezig bestaande uit studenten, mondhygiënisten en tandartsen tijdens dit Forum met een Duits tintje. Het werd mede mogelijk gemaakt door een donatie van Procter & Gamble (Oral-B) en de stichting NVvP. Zowel de organisatie als de bezoekers zijn beiden hiervoor zeer erkentelijk. Proefschrift Sonja Sälzer.
 
Abstract | 14 december 2017

Doel en achtergrond

Schattingen van de prevalentie van chronische parodontitis zijn afhankelijk van de gebruikte classificatie en meetmethoden. Gebrek aan een eenduidige classificatie heeft geleid tot een consensus paper die suggereert dat epidemiologische studies het best gebruikmaken van de CDC (Centers for Disease Control and Prevention) – AAP (American Academy of Periodontology) -definities voor chronische parodontitis (Holtfreter et al. 2012). Omdat parodontale ontsteking mogelijk ten grondslag ligt aan een verband tussen parodontitis en andere aandoeningen, zou parodontale classificatie de ontstekingslast - veroorzaakt door parodontitis - moeten kwantificeren. Hiertoe werd ‘periodontal inflamed surace area’ (PISA) geïntroduceerd (Nesse et al. 2008), die de oppervlakte van het ontstoken pocketepitheel weergeeft. Doel van de hieronder besproken studie (Leira et al. 2017) was om te kijken óf en welke PISA-waarden overeenkomen met parodontale classificatie van chronische parodontitis volgens de CDC-AAP. 
Abstract | Onderzoek bij Paro Praktijk Groningen | 14 december 2017

Met financiële ondersteuning van de NVvP verrichtten Johan van Dijk en Mady Ann Lie (Paro Praktijk Groningen) onderzoek naar de Gum Irritator en het effect daarvan op parodontitis. In dit artikel worden onderzoeksmethode plus resultaten belicht.

Abstract | promotie onderzoek Eveline van der Sluijs | 14 december 2017

‘Poetsen, spoelen en koelen' is de subtitiel van het proefschrift, waarmee Eveline van der Sluijs eerder dit jaar aan ACTA promoveerde, en aan de hand van de subtitel worden de onderzoeken verder toegelicht. Het proefschrift is vooral praktisch toepasbaar voor de tandheelkundige professional.

Abstract | 27 juni 2017

Anna Louropoulou verdedigde woensdag 26 april j.l. haar proefschrift, dat als ondertitel had ‘Cleaning of titanium dental implant surfaces’. Promotor was prof. dr. G. A. van der Weijden. Voor deze editie van Fundamenteel maakte Menke de Smit een Abstract.

Abstract | 27 juni 2017

Op 10 maart jl. promoveerde parodontoloog Wijnand Teeuw op een onderzoek naar de aanwezigheid van niet-gediagnosticeerde diabetes mellitus onder parodontologiepatiënten. Voor Fundamenteel schreef hij een interessant Abstract.

| 15 januari 2017

Autotransplantatie van gebitselementen biedt op de lange termijn een zeer goede prognose, zo blijkt uit een wetenschappelijke publicatie in de oktobereditie van het Int J Oral Maxillofac Surg. Dr. Menke de Smit vat voor Fundamenteel het artikel kort en bondig samen. In vijf minuten bent u op de hoogte.

Privacy Polis     Secretariaat: Molenweg 4  9967 TG Eenrum  T 06 40 68 25 26  E info@nvvp.org

Secretariaat: Molenweg 4  9967 TG Eenrum 
T 06 40 68 25 26 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl