Gezond fundament

16 mei 1936

Oprichtingsvergadering van de Nederlandse afdeling van de ARPA-Internationale (Association pour les recherches sur la Paradentose).

 

11 maart 1972

De internationale ARPA wordt ontbonden, de Nederlandse ARPA krijgt de nieuwe naam 'Nederlandse Vereniging voor Parodontologie' (NVvP).

 

24 februari 1973

De NVvP ondersteunt het Journal of Clinical Periodontology (JCP).

Een NVvP-afgevaardigde wordt als 'associate editor' in de board van dit tijdschrift opgenomen.

 

16 februari 1974

Dankzij een statutenwijziging kunnen mondhygiënisten buitengewoon NVvP-lid worden.

 

22-23 april 1976

Lustrumcongres 40-jarig bestaan.

 

10 november 1987

De oprichting van het instituut tandarts-parodontoloog wordt door de ALV bekrachtigd.

 

12 december 1991

De NVvP neemt, samen met de Belgische-, Britse-, Duitse-, Franse-, Ierse-, Italiaanse-, Portugese-, Scandinavische- en Zwitserse verenigingen voor parodontologie, het initiatief tot de oprichting van de EFP.

 

1 januari 1998

Introductie van het paroprotocol en de DPSI.

 

14 november 2003

Door wijziging in de Statuten kunnen mondhygiënisten nu ook kiezen voor een 'gewoon' lidmaatschap.

 

19 mei 2006

Benoeming en installatie eerste leden van verdienste.

 

16 november 2007

Marion T. Seuntjens is eerste bestuurslid mondhygiënist.

 

16 mei 2011

NVvP bestaat 75 jaar. Ter ere daarvan wordt er een glossy uitgegeven. Klik hier voor inzage in dit tijdschrjft.

Privacy Polis     Secretariaat: Molenweg 4  9967 TG Eenrum  T 06 40 68 25 26  E info@nvvp.org

Secretariaat: Molenweg 4  9967 TG Eenrum 
T 06 40 68 25 26 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl