Gezond fundament

NVvP PREVENTIEPRIJS

 

Bijzondere inzet voor het vakgebied belonen

In 1986 reikte de NVvP voor de eerste keer de NVvP Preventieprijs uit, destijds nog de 'NVvP-Colgate Mondhygiëneprijs' genaamd. Met deze prijs worden mondygiënisten beloond die zich op een bijzondere manier voor hun vak/vakgebied hebben ingezet.

De NVvP Preventieprijs is ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie met de bedoeling om mondhygiënisten te stimuleren zich in te zetten voor het vakgebied van de mondhygiëne en/of het werkterrein van de mondhygiënist.

Uitzonderlijk

De prijs, die door de firma Procter and Gamble Nederland ter beschikking wordt gesteld, bedraagt € 900 en wordt 1 x per 2 jaar uitgereikt. Voor de prijs komen in aanmerking 'in Nederland werkzame mondhygiënisten die zich in de afgelopen 2 jaar uitzonderlijk hebben onderscheiden met betrekking tot bovenstaande doelstelling'.

Wisselingen in naam en bedrag

De NVvP Preventieprijs heeft overigens in de loop der jaren verschillende benamingen gehad. Aanvankelijk werd deze prijs aangeduid als 'NVvP Colgate Mondhygiëneprijs'. Deze naam werd later gewijzigd in de 'NVvP-Braun Oral B-Mondhygiëneprijs'.

Vandaag de dag wordt de benaming 'NVvP Preventieprijs'gehanteerd. Het uitgekeerde bedrag veranderde alleen met de komst van de euro: in de beginjaren kreeg de winnaar een bedrag van fl. 1500,-- uitgereikt, later werd dit bedrag bijgesteld tot fl 2000,--. Sinds de komst van de euro ontvangt de winnaar € 900.

Preventieprijs reglement downloads: 460 | type: doc | size: 30 kB

Privacy Polis     Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl