Een gezond fundament

Uitleg paro-protocol

Protocol parodontale diagnostiek en behandeling

Parodontale aandoeningen manifesteren zich in de tandartsenpraktijk slechts zelden als een acuut ontstane ziekte, zoals bijvoorbeeld NUG en NUP. In verreweg de meeste gevallen is sprake van een chronisch verlopend proces dat zich in de tijd progressief kan ontwikkelen. Om progressie te kunnen vaststellen is periodieke screening van de parodontale bevindingen nodig met toepassing van een parameter (‘index’), die onderlinge vergelijking van waarnemingen in de tijd mogelijk maakt. De Dutch Periodontal Screening Index (DPSI) is hiertoe het instrument bij uitstek. Met behulp van deze methode legt de tandarts bij elke periodieke controle de parodontale situatie van de patiënt vast. Deze routinematige handeling stelt de tandarts in staat om te kunnen beoordelen of een patiënt een ‘parodontitis-patiënt’ is, of dit niet (meer) is. De DPSI-index vormt daarom de basis voor onderstaand protocol van parodontale diagnostiek en behandeling.

Protocol parodontale diagnostiek en behandeling