Gezond fundament

Concept "Richtlijn derde molaar"

De “Richtlijn derde molaar” is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van het beleid rondom asymptomatische derde molaren. Deze conceptrichtlijn richt zich o.a. op het beleid rondom asymptomatische derde molaren. De werkgroep heeft bij de ontwikkeling van de richtlijn de evidence-based richtlijnontwikkelingsmethodiek gevolgd. Deze methodiek houdt in dat naast de wetenschappelijke onderbouwing ‘best practices’ en ervaringen van experts en patiënten belangrijke onderbouwende elementen vormen bij het formuleren van de aanbevelingen. 

De conceptrichtlijn is ontwikkeld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Koninklijke Nederlandse maatschappij tot bevordering der tandheelkunde, Nederlandse Vereniging van Orthodontisten en de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie. De concepttekst berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het expliciteren van goed professioneel handelen.

 

 


Privacy Polis     Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl