Gezond fundament

Gratis NVvP lidmaatschap 5de en 6de jaars tandheelkunde studenten

Graag willen we de kennis overdragen aan jonge, tandheelkundige professionals over parodontologie en peri-implantaire ziektes.

Voordelen

? Regelmatig actuele informatie over de algemene ontwikkelingen in de Parodontologie en peri-implantaire ziektes via de NVvP website.

? Student-leden betalen een lagere toegangsprijs voor de NVvP congressen (2x per jaar) en EuroPerio. EuroPerio9 zal in 2018 plaatsvinden in Amsterdam!

? U ontvangt de nieuwsbrief ‘de Fundamenteel’, 4 x per jaar (2x digitaal, 2x per post).

? Daarnaast biedt de NVvP de mogelijkheid om gebruik te maken van een persoonlijk mentorschap via een parodontoloog NVvP.

 

Voorwaarden

? Deze aanbieding is voor alle 5de en 6de jaar tandheelkunde studenten bij de 3 Nederlandse tandheelkundige opleidingen.

? De huidige 6de jaars studenten ontvangen, als uitzondering, een lidmaatschap voor 2 jaar.

? Dit (gratis) lidmaatschap is zonder JCP (Journal of Clinical Periodontology).

? Studenten moeten een bewijs indienen dat zij 5de of 6de jaar student zijn om gebruik te kunnen maken van deze aanbieding. (bijv. verklaring van het onderwijsbureau).

? Het gratis student-lidmaatschap gaat na 2 jaar over in een betaald lidmaatschap, met JCP.

? Studievertraging is geen reden voor verlenging van het gratis lidmaatschap.


Privacy Polis     Secretariaat: Molenweg 4  9967 TG Eenrum  T 06 40 68 25 26  E info@nvvp.org

Secretariaat: Molenweg 4  9967 TG Eenrum 
T 06 40 68 25 26 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl