Fundamenteel online

Gratis NVvP-lidmaatschap en persoonlijk mentorschap

Als wetenschappelijke vereniging zijn we bij de NVvP groot voorstander van kennisoverdracht. Om jonge tandheelkundige professionals van extra kennis te voorzien over parodontologie en peri-implantaire ziektes heeft de NVvP een geweldig aanbod: gratis NVvP-lidmaatschap en een persoonlijk mentorschap.
 

Wat zijn de voordelen van dit aanbod?

? U krijgt toegang tot actuele informatie over de algemene ontwikkelingen in de parodontologie en peri-implantaire ziektes via de NVvP-website.
? U betaalt lagere toegangsprijs voor de NVvP-congressen (2x per jaar) en EuroPerio. EuroPerio9 vindt in juni 2018 plaats in Amsterdam!
? Vier maal per jaar ontvangt u de NVvP-nieuwsbrief ‘Fundamenteel’ (2x digitaal, 2x per post).
?Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om gebruik te maken van een persoonlijk mentorschap via een parodontoloog NVvP.
 

Welke voorwaarden zijn er aan dit aanbod verbonden?

? Deze aanbieding geldt voor alle vijfde- en zesdejaars studenten tandheelkunde bij de drie Nederlandse tandheelkundige opleidingen.
? De huidige zesdejaars studenten ontvangen, als uitzondering, een lidmaatschap voor twee jaar.
? Dit (gratis) lidmaatschap is zonder JCP (Journal of Clinical Periodontology).
? Studenten moeten een bewijs indienen dat zij vijfde- of zesdejaars student zijn om gebruik te kunnen maken van deze aanbieding (bijv. verklaring van het onderwijsbureau).
? Het gratis student-lidmaatschap gaat na twee jaar over in een betaald lidmaatschap, met JCP.
? Studievertraging is geen reden voor verlenging van het gratis lidmaatschap.
 
Meer weten over dit aanbod? Neem contact op met het NVvP-secretariaat: secretariaat@nvvp.org of (0229) 540148
 

Privacy Polis     Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl