Fundamenteel online

Groter onderzoeksbudget beschikbaar

 

De Stichting NVvP heeft tot op heden voornamelijk kleine onderzoeken ondersteund. Deels zal daarmee worden doorgaan; anderzijds heeft de Stichting nu ook de mogelijkheid een grotere, financiële bijdrage te kunnen doen voor een substantiële studie.

Nederlandse universiteiten, en met name samenwerkende Nederlandse universiteiten (multicenter), worden uitgenodigd om onderzoeksvoorstellen in te dienen bij het Stichtingsbestuur. Het heeft de voorkeur van het Stichtingsbestuur om voor het onderzoeksonderwerp aan te haken bij één van de speerpunten van het bestuur van de vereniging NVvP. Bijvoorbeeld: het belang van de parodontologie op de algemene gezondheid en lifestyle (interventiestudie?). Daarnaast vindt het Stichtingsbestuur het belangrijk dat deze onderzoekstudie vanuit de drie universiteiten gezamenlijk wordt uitgevoerd; ieder met hun eigen expertise in het belang van de gezondheid van alle Nederlanders.

Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u uw voorstel indienen bij het Stichtingsbestuur van de NVvP via: bestuur@nvvp.org


Privacy Polis     Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl