Gezond fundament

KIMO stelt eerste 3 klinische praktijkrichtlijnen vast

Voor de richtlijn ’Peri-implantaire infecties’ waren de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) en de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) verantwoordelijk. Voor de richtlijnen ‘Implantaatgedragen prothese’ (boven- en onderkaak) zijn dat de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) en de NVOI.
KIMO heeft gezorgd voor een optimalisering door de richtlijnen te toetsen aan onder andere geldende EBRO-criteria. Dat betekent dat de aanbevelingen uit de richtlijn zo veel mogelijk gebaseerd worden op best bewezen effectief handelen.
 
Als een richtlijn ‘af’ is, wordt deze aan de leden van KIMO (ANT, FTWV en KNMT) aangeboden. Dat is recent gebeurd met de drie genoemde richtlijnen. Nu de leden hun goedkeuring hebben gegeven, wordt de richtlijn aangeboden worden aan het Zorginstituut Nederland. Na goedkeuring van de richtlijnen door het Zorginstituut  worden deze officieel opgenomen in de richtlijnendatabase van dit instituut.
 
Het is nu aan de beroepsgroepen om de implementatie van de eerste drie richtlijnen gezamenlijk vorm te gaan geven. Hier zal het KiMo samen met de FTWV, KNMT en ANT een rol in spelen. Dat  gebeurt de komende maanden.
 
Momenteel werkt KIMO aan het ontwikkelen van de volgende klinische praktijkrichtlijnen:
  • richtlijn Antitrombotisch beleid, module Antistolling mondzorg, in samenwerking met Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS)
  • richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen (aanpassing van reeds bestaande richtlijn naar een meer compacte en praktijkgerichte opbouw)
  • richtlijn Kwetsbare Ouderen.

 

Meer informatie over de voortgang van KIMO-richtlijnen

Privacy Polis     Secretariaat: Molenweg 4  9967 TG Eenrum  T 06 40 68 25 26  E info@nvvp.org

Secretariaat: Molenweg 4  9967 TG Eenrum 
T 06 40 68 25 26 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl