Fundamenteel online

Met gepaste trots

15 januari 2017

   Bent u direct vanuit de digitale Fundamenteel – nieuwsbrief op onze nieuwe site terechtgekomen of logde u in via andere kanalen? Hoe dan ook: welkom! Na een lange tijd van voorbereiding (en heel veel inspanning door diverse betrokkenen) is onze nieuwe NVvP-site een feit. We zijn er blij mee, deze nieuwe site sluit prima aan op onze identiteit en onze wens tot doelmatige innovering.
Dat geldt ook voor het recente lustrumcongres Paro 8.0 & partners, dat op vele enthousiaste reacties mocht rekenen en een grote opkomst kende (klik hier voor een terugblik in woord en beeld of proef de sfeer via dit videoverslag). Dit kenmerkt een positieve tendens: op onze congressen zien we de laatste jaren een stijgende lijn in bezoekersaantallen, een ontwikkeling die mede het gevolg is van het niet-aflatende enthousiasme van bestuurslid Mark Timmerman. Tijdens Paro 8.0 nam hij afscheid van het NVvP-bestuur, evenals Fridus van der Weijden. Onze dank voor jullie inzet is groot, heren! Ilara Zerbo komt ons bestuur versterken, welkom.

Als bestuur gaan we ons de komende tijd richten op een nieuw visiedocument, 2018-2023. Aspecten die hierin aan de orde komen? Vanzelfsprekend ons continue streven naar bewustzijn omtrent parodontologie bij het grote publiek, de promotie van het teamconcept in de tandheelkunde en de samenwerking met partners in de industrie en overige sectoren. Het promoten van parodontale en peri-implantaire gezondheid dus, in alle facetten. We gaan er ook in 2017 weer ons uiterste best voor doen.

Ik wens u een goed 2017!


Monique Danser,

voorzitter NVvP-bestuur


Privacy Polis     Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl