Fundamenteel online

Ondertussen, elders in Europa...

Perio Insight voorjaar 2017

De ‘Spring Edition’ van Perio Insight is verschenen. Zoals hierboven al aangekondigd, wordt in deze editie veel aandacht besteed aan de Perio Workshop 2016 – waarin consensus bereikt werd over de link tussen cariës en parodontitis  - en de Perio Master Clinic 2017, waar meer dan 500 clinici hun kennis inzake peri-implantitis verdiepten (zoals hierboven beschreven). Hoe de Europese parodontologie in de afgelopen 25 jaar veranderd is, vertelt Jean-Louis Giovannoli, één van de grondleggers van de EFP, in een uitgebreid interview. Meer lezen?  http://www.efp.org/publications/perioinsight/index.html


Privacy Polis     Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl