Gezond fundament

OPROEP: VMTI Wetenschapsprijzen en stipendium 2018

Ieder jaar reikt de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI) een tweetal wetenschapsprijzen uit (een publicatie- en een proefschriftprijs) en een stipendium.
De VMTI streeft ernaar de wederzijdse kennis van geneeskunde en tandheelkunde te vergroten. De VMTI wetenschapsprijzen en het stipendium hebben een aanmoedigend karakter om onderzoek op het terrein van de medisch-tandheelkundige interactie te verrichten of te continueren.
 
Aan de publicatieprijs is een geldbedrag van € 1000 verbonden, aan de proefschriftprijs een bedrag van € 1500 en aan het stipendium een bedrag van € 500.
Meer info  en het  Reglement    
 
Inzendingen dienen voor 14 september 2018 te worden verstuurd aan:  info@vmti.nl. Graag voorzien van enkele persoonlijke gegevens en een korte toelichting waarin wordt aangegeven voor welke prijs de inzending is bedoeld. De jury zal binnen 2 weken de winnaars persoonlijk berichten.
 
De uitreiking van de prijzen zal plaatsvinden tijdens het VMTI- congres op 5 oktober 2018 in het Nationaal Militair Museum te Soest. Het thema van dit congres is “ O Wee O Wee”.
 

Privacy Polis     Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl