Fundamenteel online

Overdrachtssymposium in Tilburg

 

Rein Steures en Brigitte Deblauwe hebben de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Tilburg overgedragen aan collega parodontoloog Hans Keestra, sinds 1 september is hij eigenaar van de praktijk. Ter gelegenheid hiervan vond op donderdagavond 10 november 2016 een overdrachtssymposium plaats. Vrienden, bekenden en verwijzers waren in groten getale naar het Willem II stadion in Tilburg gekomen voor een bijzonder leerzame avond.

Ondanks een regenachtige avond en een drukke spits was er een grote opkomst. Met een kleine 10 minuten vertraging begon het symposium. Het programma was opgedeeld in twee delen. Vóór de pauze had iedere parodontoloog de tijd om zijn verhaal te houden. Na de pauze was Andy Temmerman als gastspreker uitgenodigd.

Toekomstvisie

Rein Steures relateerde zijn parogeschiedenis binnen de eigen praktijk met de landelijke ontwikkelingen in de parodontologie. Brigitte Deblauwe vertelde hoe zij de afgelopen 5 jaar de praktijk heeft verbouwd, georganiseerd en geprotocolleerd. Daarna liet zij casussen zien, waaronder kroonverlengingen in de esthetische zone en recessiebedekkingen, die zij de afgelopen 5 jaar in Tilburg heeft uitgevoerd. Zij benadrukte dat deze behandelingen slechts kunnen slagen als ze in goed overleg met de verwijzer en patiënt worden uitgevoerd. Volgens Brigitte maakt echt teamwork dit onderdeel van het vak zo interessant.

Hans Keestra sprak als laatste voor de pauze. Hij lichtte zijn toekomstvisie over de praktijk toe. Ook kondigde hij aan dat de behandeltechniek met L-PRF (platelet rich fibrin) binnen niet al te lange tijd binnen de praktijk toegepast gaat worden. Hierna was er pauze en werd er volop genoten en bijgepraat met collega’s.

L-PRF

 

Na de pauze informeerde Andy de aanwezigen in een boeiende presentatie over de toepassing van L-PRF; hij is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en L-PRF heeft zijn bijzondere interesse.

L-PRF is een bloedproduct dat bij chirurgische ingrepen wordt aangewend om heling en regeneratie van weefsels te bevorderen. Sinds de laatste jaren worden ‘platelet’ concentraten steeds meer gebruikt in de parodontale chirurgie en de implantologie. Deze concentraten kunnen we opdelen in drie belangrijke groepen: fibrine sealers, 1e generatie (PRP platelet rich plasma) en de 2de generatie (PRF platelet rich fibrin). Aan de KUL worden al enige tijd patiënten met L-PRF behandeld en wordt uitvoerig onderzoek naar deze techniek gedaan.

Gedurende 2 uur gaf Andy een hoogstaande uiteenzetting over de werking en de indicatiegebieden van L-PRF. De behandelresultaten zijn veel belovend.

Bijpraten

Na de presentatie was er nog volop discussie en namen nog veel collegae ruim de tijd om de contacten met elkaar te intensiveren. Hans meldde dat hij dit soort evenementen in de toekomst meer gaat organiseren. Brigitte en Rein zijn overigens niet helemaal uit de praktijk vertrokken: Brigitte blijft als parodontoloog werkzaam en Rein zal zijn werkzaamheden beperken tot het begeleiden van praktijken en het trainen van medewerkers in de parodontologie.


Privacy Polis     Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl