Fundamenteel online

Periodontal inflamed surface area en classificatie van chronische parodontitis volgens de CDC-AAP

Doel en achtergrond

Schattingen van de prevalentie van chronische parodontitis zijn afhankelijk van de gebruikte classificatie en meetmethoden. Gebrek aan een eenduidige classificatie heeft geleid tot een consensus paper die suggereert dat epidemiologische studies het best gebruikmaken van de CDC (Centers for Disease Control and Prevention) – AAP (American Academy of Periodontology) -definities voor chronische parodontitis (Holtfreter et al. 2012). Omdat parodontale ontsteking mogelijk ten grondslag ligt aan een verband tussen parodontitis en andere aandoeningen, zou parodontale classificatie de ontstekingslast - veroorzaakt door parodontitis - moeten kwantificeren. Hiertoe werd ‘periodontal inflamed surace area’ (PISA) geïntroduceerd (Nesse et al. 2008), die de oppervlakte van het ontstoken pocketepitheel weergeeft. Doel van de hieronder besproken studie (Leira et al. 2017) was om te kijken óf en welke PISA-waarden overeenkomen met parodontale classificatie van chronische parodontitis volgens de CDC-AAP. 
 

Methoden

Daartoe werd bij willekeurige personen met duidelijke exclusiecriteria een volledig klinisch parodontaal onderzoek uitgevoerd. Verder werden leeftijd, geslacht, rookgedrag en sociaal economische status vastgesteld. Vervolgens werden 4 groepen gevormd van elk 20 personen met achtereenvolgens: geen parodontitis (parodontaal gezond), milde parodontitis, volgens de CDC-AAP gedefinieerd als ≥2 interproximale sites met CAL ≥3 mm en ≥2 interproximale sites met PPD ≥4 mm (niet bij hetzelfde element) of 1 site met PPD ≥5 mm; matige parodontitis, gedefinieerd als ≥2 interproximale sites met CAL ≥4 mm (niet bij hetzelfde element) en ≥2 interproximale sites met PPD ≥5 mm (ook niet bij hetzelfde element) en ernstige parodontitis, gedefinieerd als ≥2 interproximale sites met CAL ≥6 mm en ≥2 interproximale sites met PPD ≥6 mm (niet bij hetzelfde element) en ≥1 interproximale site met PPD ≥5 mm. Van deze 80 personen werd met PISA het bloedend pocketepitheel in mm2 berekend. Een receiver operating characteristic (ROC) analyse werd uitgevoerd om het meest onderscheidende cut-off point voor parodontitis te bepalen.
 

Resultaten en conclusie:

De gemiddelde leeftijd van de 80 personen was 54 ±8 jaar en 63% was man. Tussen de 4 groepen was geen verschil in leeftijd, geslacht, rookgedrag en sociaal economische status. Zoals verwacht was PISA het laagst in de groep zonder parodontitis (34 ±16 mm2). De groep met ernstige parodontitis had de hoogste PISA (2309 ±588 mm2), gevolgd door de groep met matige (646 ±86 mm2) en milde parodontitis (293 ±98 mm2) (Figuur 1). Tussen alle groepen was een significant verschil in PISA, ook al was de spreiding erg groot (geen parodontitis: 10-63 mm2; milde parodontitis: 110-447 mm2; matige parodontitis: 522-790 mm2; ernstige parodontitis: 935-3275 mm2). ROC-analyse liet zien dat een waarde van ≥130 mm2 aanwezigheid van parodontitis identificeert met een uitstekende sensitiviteit (98%) en specificiteit (100%). Omdat PISA een continue variable is, zou - naast de CDC-AAP-classificatie - PISA goed gebruikt kunnen worden als parodontale parameter wanneer parodontitis als mogelijke risicofactor voor systeemaandoeningen wordt onderzocht.
 

Referenties:

1) Leira Y, Martín-Lancharro P, Blanco J. Periodontal inflamed surface area and periodontal case definition classification. Acta Odontol Scand. 2017 Nov 11:1-4. doi:10.1080/00016357.2017.1401659.

2) Holtfreter B, Albandar JM, Dietrich T, Dye BA, Eaton KA, Eke PI, Papapanou PN, Kocher T. Standards for reporting chronic periodontitis prevalence and severity in epidemiologic studies: Proposed standards from the Joint EU/USA Periodontal Epidemiology Working Group. J Clin Periodontol. 2015 May;42(5):407-12. doi: 10.1111/jcpe.12392.

3) Nesse W, Abbas F, van der Ploeg I, Spijkervet FK, Dijkstra PU, Vissink A. Periodontal inflamed surface area: quantifying inflammatory burden. J Clin Periodontol. 2008 Aug;35(8):668-73. doi: 10.1111/j.1600-051X.2008.01249.x. 

 

Figuur 1.

 

Dit Abstract werd verzorgd door dr. Menke de Smit, parodontoloog (NVvP), Emmen. 


Privacy Polis     Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl