Fundamenteel online

Periodontitis, diabetes mellitus, cardiovascular disease: A Bermuda Triangle

 

Promotieonderzoek Wijnand Teeuw

Op 10 maart jl. promoveerde parodontoloog Wijnand Teeuw op een onderzoek naar de aanwezigheid van niet-gediagnosticeerde diabetes mellitus onder parodontologiepatiënten. Voor Fundamenteel schreef hij onderstaand Abstract.

Het onderzoek, zoals beschreven in het proefschrift, levert een bijdrage aan een beter begrip van de complexe relatie tussen parodontitis, diabetes mellitus (DM) en hart- en vaatziekten (HVZ). De relatie is, op basis van de overeenkomsten, voorgesteld als een Bermudadriehoek. Het groeiende aantal onderzoeken in de afgelopen decennia aangaande deze relatie zorgt er steeds meer voor dat de mist plaatsmaakt voor inzicht. Op basis van het feit dat er in de groep met ernstige parodontitis bijna twee keer zoveel nieuwe diabetespatiënten werden gevonden ten opzichte van de groep met milde tot matige parodontitis of geen parodontitis, kan geconcludeerd worden dat ernstige parodontitis een vroege aanwijzing kan zijn van DM.

Bevindingen

Verder bestaat er een relatie tussen parodontitis en een verminderde conditie van het vaatstelsel en een verhoogde totale ontstekingsgraad in het lichaam. Interessant is dat een parodontale behandeling gemiddeld zorgt voor een verbeterde bloedsuikerregulatie bij diabetespatiënten, een verbetering van de conditie van het vaatstelsel en een verlaging van de totale ontstekingsgraad. Factoren als genetica, lifestyle en de aanwezigheid van andere chronische ziektebeelden dragen echter bij aan de complexiteit van de bestudeerde relatie.

Aanbevelingen

Op basis van deze en eerdere bevindingen worden diabetologen, cardiologen en huisartsen geadviseerd om hun patiënten door de tandarts te laten screenen op parodontitis. Bij aanwezigheid van parodontitis is parodontale behandeling geïndiceerd. Naast het feit dat parodontale behandeling bijdraagt aan het behoud van het gebit, kan het een positief effect hebben op de bloedsuikerregulatie bij diabetespatiënten en verlaagt het mogelijk het risico op HVZ. Daarnaast worden tandheelkundige behandelaars geadviseerd om bij patiënten met ernstige parodontitis gelijktijdige aanwezigheid van DM niet uit te sluiten. Interdisciplinaire samenwerking met de huisarts en internist wordt sterk aangeraden. Vroege diagnostiek en behandeling van DM dragen bij aan een goede bloedsuikerregulatie en het voorkomen van ernstige complicaties. Daarnaast zorgt deze interdisciplinaire aanpak voor een optimaal parodontaal behandelingsresultaat.

Wijnand Teeuw, parodontoloog (NVvP)


Privacy Polis     Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl