Gezond fundament

Tarieven 2018

Aanleiding

In het hoofdstuk parodontologie van de prestatie- en tariefbeschikking van de NZa zijn tot op heden voor initiële behandeling en voor de nazorg aparte tarieven opgenomen voor tandartsen en mondhygiënisten. Dit sluit niet langer aan bij de gemiddelde mondzorgpraktijk waar in teamverband wordt gewerkt. De laatste jaren zijn de toezichthouders zich ervan bewust geworden dat de bestaande situatie niet past binnen het huidige bekostingssysteem. Nadat de NZa met een concreet verzoek kwam is door de KNMT en NVvP in samenspraak met de NVM een voorstel gemaakt.

Doel en uitkomst

Het doel van dit voorstel was om prestaties voor de initiële behandeling en de nazorg 'functioneel' te maken en de omschrijving hiervan 'transparant' te krijgen, voor zowel de patiënt alsook de zorgverlener. Randvoorwaarde was dat de huidige gestructureerde werkwijze op basis van het 'paroprotocol' kan worden gecontinueerd, waarbij rekening wordt gehouden met een diversiteit in patiëntenbestand en praktijkvoering. Er is daarom gekozen voor een meer inhoudelijke beschreven afbakening - waarmee de diversiteit kan worden behouden-, waarmee alle zorgleners uit de voeten moeten kunnen en het bestaande parodontologie protocol ongewijzigd kan worden toegepast. Daarnaast was het doel om de bestaande tariefniveaus te behouden. De NVvP, NVM, KNMT en de ANT zijn van mening dat dit alles met het behaalde resultaat is gelukt den dat de mogelijkheden voor adequeate parodontoale zorg zijn gewaardborgd. 

 

Lees de veranderingen hoofdstuk Parodontologie (T) per 1 januari 2018


Privacy Polis     Secretariaat: Molenweg 4  9967 TG Eenrum  T 06 40 68 25 26  E info@nvvp.org

Secretariaat: Molenweg 4  9967 TG Eenrum 
T 06 40 68 25 26 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl