Fundamenteel online

Terugblik NVvP Voorjaarscongres 2017: On the Edge

Het voorjaarscongres van de NVvP vond dit jaar plaats op 31 maart in de CineMec in Ede en had als thema ‘Perio & Caries - On the edge: the boundaries between caries and periodontal disease’. Tijdens de opening, verzorgd door Jo Frencken, werd teruggeblikt op de workshop van de EFP en de ORCA in Madrid in het najaar van 2016. De uitkomsten van deze workshop vormden de basis van dit voorjaarscongres.

De eerste lezing werd verzorgd door Phil Marsh en ging over de rol van microbiële biofilms in een gezonde mond en bij de ontwikkeling van cariës en parodontitis. In een gezonde mond kan orale microbiotica bijdragen aan de gezondheid, er is dan sprake van symbiose. Orale bacteriën zijn echter gevoelig voor omgevingsveranderingen, die kunnen leiden tot een verstoring van de symbiose: dysbiose. Dysbiose kan leiden tot ziekten als cariës en parodontitis. De oorzaken van dysbiose verschillen echter tussen parodontitis en cariës. Belangrijk is om te achterhalen wat deze oorzaken zijn om hier een oplossing voor te vinden.

    

Genetische factoren

De tweede lezing was van Nadine Schlüter en Luigi Nibali. Zij presenteerden de erfelijke en verworven risicofactoren voor cariës en parodontitis en bespraken de verschillen en overeenkomsten. Cariës werd altijd in verband gebracht met dieetgewoonten, terwijl bij parodontitis genetica een grotere rol leek te spelen. Dit blijkt maar gedeeltelijk waar: in zowel de ontwikkeling van cariës alsook van parodontitis spelen erfelijkheid en systemische factoren een belangrijke rol. Een substantieel deel van de vatbaarheid voor parodontitis en cariës is genetisch bepaald. In deze lezing werd ook nog ingegaan op welke genen betrokken zijn bij beide aandoeningen. Verder werden adviezen gegeven wat betreft voeding en lifestyle om de kans op beide aandoeningen zo klein mogelijk te houden.

   

Preventie

Elena Figuero en Vita Ma?iulskien? verzorgden samen de derde lezing, die ging over preventie en behandeling van parodontale aandoeningen en cariës op populatie- en individueel niveau. Preventie stond hierbij centraal; beide sprekers benadrukten hoe belangrijk het is dat professionals dit op zowel populatieniveau alsook op individueel niveau toepassen. Verder concludeerden zij dat controle van de dentale biofilmactiviteit de belangrijkste factor is om progressie van cariës en parodontitis te voorkomen. De lezing werd afgesloten met klinische aanbevelingen bestaande uit voorlichting, adviezen wat betreft dieet en roken, fluorideapplicatie, professionele gebitsreiniging en een individueel preventieprogramma voor iedere patiënt.

Kwetsbare ouderen

De vierde en laatste spreker was Peter Bottenberg. In zijn presentatie sprak hij over oudere patiënten, die tegenwoordig steeds vaker langer dentaat blijven. Dit is een goede ontwikkeling, maar leidt er wel toe dat parodontitis en cariës ook vaker voorkomen bij oudere patiënten. Specifieke problemen, die kunnen leiden tot deze aandoeningen bij deze groep, zijn fysieke beperkingen waardoor de mondhygiëne in het geding komt, verminderde weerstand, wortelcariës op blootliggende tandhalzen en een verminderde speekselvloed als gevolg van medicijngebruik. Preventie en behandeling van cariës en parodontitis is een probleem bij kwetsbare ouderen en ouderen die in een verzorgings- of verpleeghuis wonen en de uitdaging ligt in het vinden van een goede oplossing.

Leerzaam en interessant

Het was een leuke, leerzame en interessante dag die passend werd afgesloten met een heldere terugblik op de bevindingen van deze dag door Cor van Loveren. Tijdens de aansluitende, gezellige borrel had iedereen de mogelijkheid om met elkaar nog even na te praten over onder andere alle zaken die tijdens het congres aan bod waren gekomen.

Josien de Groot en Max Njio

 

Privacy Polis     Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl