Welkom bij de NVvP

De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) is een wetenschappelijke beroepsorganisatie voor tandheelkundige zorgverleners zoals tandartsen, mondhygiënisten, parodontologen en implantologen. De nadruk ligt op het delen van kennis rond de parodontale en peri-implantaire zorg. Naast wetenschappelijke vakinhoudelijke informatie voor leden (circa 2100 begin 2013) geeft de NVvP ook algemene informatie over het tandvlees en de manier waarop dit bijdraagt aan de algemene gezondheid. Gezond tandvlees en goede mondhygiëne is dé basis voor duurzame tandheelkundige zorg.

 

In verband met de kerst is het secretariaat van vrijdag 19 december tot maandag 5 januari gesloten.

 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 28 november jl. is het voorstel geaccordeerd dat de contributies per 1 januari 2015 worden aangepast.

Klik hier voor nadere informatie.

 

Op vrijdag 28 november vond het (uitverkochte) NVvP najaarscongres plaats.

Via deze link https://www.youtube.com/watch vindt u een impressie over deze succesvolle dag.

 

Call for expressions of interest for appointment of secretary general and chairman workshop committee

Het bestuur van de NVvP heeft bericht van de EFP ontvangen dat er vacatures zijn binnen de EFP.

Indien u geïnteresseerd bent kunt u deze kandidatuur melden aan bestuur@nvvp.org.

Het bestuur van de NVvP zal dit doorgeven aan de EFP. The Executive Committee zal de de evaluatie van de kandidatuur in behandeling nemen.

Klik hier voor nadere informatie.

 

Mededeling

De NVM, NVvP en Oral-B hebben 1,5 jaar geleden een intentieverklaring getekend met als doel een leergang Parodontologie te ontwikkelen. Na intensief en veelvuldig overleg is er bij de laatste versie van de leergang door de NVvP besloten zich terug te trekken uit deze samenwerking. De belangrijkste reden is een andere visie van de NVvP op de inhoud en uitvoering van de leergang.

 

 

Let op: EuroPerio8  

van 3 tot en met 6 juni 2015 in Londen.

Denk aan het inleveren van uw abstract, uw aanmelding voor de EFP Clinical Research Prize en uw inschrijving etc. Wegens de enorme belangstelling hiervoor is de mogelijkheid om uw abstract in te leveren verlengd! u kunt uw abstract  nog aanleveren  tot 9 december a.s. Zie voor nadere informatie op onze website Nieuws voor leden --> EFP Nieuws.

  

EFP NIEUWS!!!

Bij het laatste GA overleg van de EFP in Brussel is besloten om EuroPerio9 in 2018 te laten plaatsvinden in ons eigen Amsterdam!

Inloggen

 

      

  Brons