Welkom bij de NVvP

De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) is een wetenschappelijke beroepsorganisatie voor tandheelkundige zorgverleners zoals tandartsen, mondhygiënisten, parodontologen en implantologen. De nadruk ligt op het delen van kennis rond de parodontale en peri-implantaire zorg. Naast wetenschappelijke vakinhoudelijke informatie voor leden (circa 2100 begin 2013) geeft de NVvP ook algemene informatie over het tandvlees en de manier waarop dit bijdraagt aan de algemene gezondheid. Gezond tandvlees en goede mondhygiëne is dé basis voor duurzame tandheelkundige zorg.

 

Op 13 maart jl. heeft het NVvP-Philips symposium 'De link tussen algemene gezondheid en parodontitis' plaatsgevonden

Kijk op congresagenda voor nadere informatie over dit symposium.

 

 

 

Algemene ledenvergadering en SponsorPlus lezing op 21 april 2015

 

Op 21 april 2015 organiseert de NVvP haar algemene ledenvergadering gevolgd door de SponsorPlus (EMS) lezing. Dit zal plaatsvinden in het Auditorium van het Mediaplaza, Jaarbeurs Utrecht. 

Belangrijk agendapunt: statutenwijziging NVvP.

Spreker van de SponsorPlus lezing: Andrea Mombelli. Op de congresagenda vindt u nadere informatie over deze lezing, alsmede het programma van de avond.

Klik hier om de flyer te bekijken.

Klik hier om u in te schrijven.

 

Najaarscongres NVvP 'Perio up-to-date' 27 november 2015 Cinemec Ede. 

Save the date!

 

 

 

 

 

 

Europerio 8 wordt gehouden van 3 t/m 6 juni 2015 in Londen.

Klik hier voor een promotievideo met verschillende interviews.

Op donderdag 4 juni a.s. zal in Londen de Hollandse Avond plaatsvinden in de Gibson Hall in Londen.

Klik hier om u in te schrijven.

Klik hier om de locatie te bekijken.

 

 

EFP NIEUWS!!!

Bij het laatste GA overleg van de EFP in Brussel is besloten om EuroPerio9 in 2018 te laten plaatsvinden in ons eigen Amsterdam!

Inloggen

 

 

      

  Brons