Welkom bij de NVvP

De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) is een wetenschappelijke beroepsorganisatie voor tandheelkundige zorgverleners zoals tandartsen, mondhygiënisten, parodontologen en implantologen. De nadruk ligt op het delen van kennis rond de parodontale en peri-implantaire zorg. Naast wetenschappelijke vakinhoudelijke informatie voor leden (circa 2100 begin 2013) geeft de NVvP ook algemene informatie over het tandvlees en de manier waarop dit bijdraagt aan de algemene gezondheid. Gezond tandvlees en goede mondhygiëne is dé basis voor duurzame tandheelkundige zorg.

 

Oproep kandidaten voor de

NVvP – Oral B® - PREVENTIEPRIJS

De NVvP Oral-B Preventieprijs is ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) met de bedoeling om mondhygiënisten te stimuleren zich in te zetten voor het vakgebied van de mondhygiëne en/of het werkterrein van de mondhygiënist. De prijs, die door de firma Procter & Gamble (Oral B)  ter beschikking wordt gesteld, wordt 1x per 2 jaar uitgereikt.

Voor de prijs, ten bedrage van € 900,00 komen in Nederland werkzame mondhygiënisten in aanmerking, lid van de NVvP,  die zich in de afgelopen jaren met betrekking tot de bovenstaande focus uitzonderlijk hebben onderscheiden. Elke mondhygiënist die denkt dat hij/zij óf een collega voor de prijs in aanmerking komt, kan zich aanmelden of iemand voordragen door een uitgebreide motivatie te zenden vóór 26 september 2015 aan het Bestuur van de NVvP, Postbus 34, 1633 ZG  Avenhorn of secretariaat@nvvp.org.

Klik hier voor de Reglementen en de procedure!

De prijs wordt uitgereikt tijdens het najaarscongres van de NVvP op 27 november 2015 in de CineMec te Ede

 

NVvP Algemene ledenvergadering op dinsdag 19 mei 2015

Op 19 mei 2015 organiseert de NVvP haar 121ste  algemene ledenvergadering.

Belangrijk agendapunt: aanpassing statuten NVvP.

 

Locatie: Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat  75, 4132 XE Vianen, aanvang: 20.00 uur.

Voor nadere informatie kunt u onder het kopje "voor leden" -> agenda ALV terecht.

           

NVvP Algemene ledenvergadering dinsdag 21 april 2015

Klik hier voor een sfeerimpressie van deze Algemene ledenvergadering.

 

Najaarscongres NVvP 'Perio up-to-date' 27 november 2015 Cinemec Ede. 

Save the date!

 

 

 

 

 

 

Europerio 8 wordt gehouden van 3 t/m 6 juni 2015 in Londen.

Klik hier voor een promotievideo met verschillende interviews.

Op donderdag 4 juni a.s. zal in Londen de Hollandse Avond plaatsvinden in de Gibson Hall in Londen.

Klik  hier om u in te schrijven.

Klik hier om de locatie te bekijken.

 

 

EFP NIEUWS!!!

Bij het laatste GA overleg van de EFP in Brussel is besloten om EuroPerio9 in 2018 te laten plaatsvinden in ons eigen Amsterdam!

Inloggen

 

 

      

  Brons