Welkom bij de NVvP

De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) is een wetenschappelijke beroepsorganisatie voor tandheelkundige zorgverleners zoals tandartsen, mondhygiënisten, parodontologen en implantologen. De nadruk ligt op het delen van kennis rond de parodontale en peri-implantaire zorg. Naast wetenschappelijke vakinhoudelijke informatie voor leden (circa 2100 begin 2013) geeft de NVvP ook algemene informatie over het tandvlees en de manier waarop dit bijdraagt aan de algemene gezondheid. Gezond tandvlees en goede mondhygiëne is dé basis voor duurzame tandheelkundige zorg.

 

NVvP Najaarscongres 28 november 2014 Hollandse Meesters

Locatie Cinemec te Ede

Sprekers zullen zijn:

 

Dr. Bram Bakker
Dr. Kris Verburgh 
Prof.Dr. Marianne Rots
Drs. Wijnand Teeuw MSc
Prof.Dr.Dr. Andrea Maier PhD MD

 

 

Oproep

De NVvP onderzoeksprijs wordt door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie ingesteld met de bedoeling om hoogwaardig onderzoek op het gebied van de parodontologie te stimuleren.

De prijs, die door de firma Procter & Gamble Nederland ORAL-B® ter beschikking wordt gesteld, wordt één maal per twee jaar uitgereikt en bedraagt €2.250,=.

Klik hier om het voltallige artikel te lezen.

 

 

Invitation to Present International Research at the AAP's Annual Meeting at Sept. 19-22 2014 in San Francisco

 

Every year at the American Academy of Periodontology’s Annual Meeting, research from around the world is presented at our Research Forum Poster Session and Competition. 

 

Lees verder in onze Congresagenda over voorwaarden, uitwerking en aanmelding!!

 

 

   EFP NIEUWS!!!

Bij het laatste GA overleg van de EFP in Brussel is besloten om Europerio 9 in 2018 te laten plaatsvinden in ons eigen Amsterdam!!

Inloggen

 

      

  Brons