Welkom bij de NVvP

De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) is een wetenschappelijke beroepsorganisatie voor tandheelkundige zorgverleners zoals tandartsen, mondhygiënisten, parodontologen en implantologen. De nadruk ligt op het delen van kennis rond de parodontale en peri-implantaire zorg. Naast wetenschappelijke vakinhoudelijke informatie voor leden (circa 1900 begin 2015) geeft de NVvP ook algemene informatie over het tandvlees en de manier waarop dit bijdraagt aan de algemene gezondheid. Gezond tandvlees en goede mondhygiëne is dé basis voor duurzame tandheelkundige zorg.

 

U KUNT NOG STEEDS INSCHRIJVEN VOOR HET HOOFDPROGRAMMA!!

HET PARALLELPROGRAMMA IS VOLGEBOEKT. 

 

NVvP najaarscongres 'Perio up-to-date'op 27 november 2015 in Cinemec te Ede.

Wereldwijde kennis, in Ede voor u gebundeld: laat u bijpraten door de 'crème de la crème' van de wereldwijde parodontologie.

Sprekers van deze dag: Jeanie Suvan, Roberto Farina, Philip Preshaw, Jan Derks, Giovanni Salvi (hoofdprogramma).

Anna Louropoulou, Sergio Bizzarro, Gordon van der Avoort, Marijn Rosema, Joyce van der Horst (parallelprogramma).

klik  hier  voor het overzicht van het programma van de dag, cv's en abstracts van de sprekers!

 

 

Algemene ledenvergadering 27 november 2015

Klik hier voor agenda en toelichting van de 122e Algemene Ledenvergadering op 27 november a.s.

 

De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie ondersteunt EFP's webinar on Prevention Workshop guidelines op 9 november 2015

Onder het kopje voor leden EFP vindt u nadere informatie over deze webinar.

 

 

Oproep kandidaten voor de

NVvP – Oral B® - PREVENTIEPRIJS

De NVvP Oral-B Preventieprijs is ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) met de bedoeling om mondhygiënisten te stimuleren zich in te zetten voor het vakgebied van de mondhygiëne en/of het werkterrein van de mondhygiënist. De prijs, die door de firma Procter & Gamble (Oral B)  ter beschikking wordt gesteld, wordt 1x per 2 jaar uitgereikt.

Voor de prijs, ten bedrage van € 900,00 komen in Nederland werkzame mondhygiënisten in aanmerking, lid van de NVvP,  die zich in de afgelopen jaren met betrekking tot de bovenstaande focus uitzonderlijk hebben onderscheiden. Elke mondhygiënist die denkt dat hij/zij óf een collega voor de prijs in aanmerking komt, kan zich aanmelden of iemand voordragen door een uitgebreide motivatie te zenden vóór 1 november 2015 aan het Bestuur van de NVvP, Postbus 34, 1633 ZG  Avenhorn of secretariaat@nvvp.org.

Klik hier voor de Reglementen en de procedure!

De prijs wordt uitgereikt tijdens het najaarscongres van de NVvP op 27 november 2015 in de CineMec te Ede

 

 

           

EFP NIEUWS!!!

Bij het laatste GA overleg van de EFP in Brussel is besloten om EuroPerio9 in 2018 te laten plaatsvinden in ons eigen Amsterdam!

Inloggen

 


Platina

 

Goud

 


Zilver