Welkom bij de NVvP

De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) is een wetenschappelijke beroepsorganisatie voor tandheelkundige zorgverleners zoals tandartsen, mondhygiënisten, parodontologen en implantologen. De nadruk ligt op het delen van kennis rond de parodontale en peri-implantaire zorg. Naast wetenschappelijke vakinhoudelijke informatie voor leden (circa 2100 begin 2013) geeft de NVvP ook algemene informatie over het tandvlees en de manier waarop dit bijdraagt aan de algemene gezondheid. Gezond tandvlees en goede mondhygiëne is dé basis voor duurzame tandheelkundige zorg.

 

NVvP Najaarscongres 28 november 2014 Hollandse Meesters

Locatie Cinemec te Ede

Sprekers zullen zijn:

 

Dr. Bram Bakker
Dr. Kris Verburgh 
Prof.Dr. Marianne Rots
Drs. Wijnand Teeuw MSc
Prof.Dr.Dr. Andrea Maier PhD MD

 

 

Let op: Europerio8 van 3 tot en met 6 juni a.s. in Londen.

Denk aan het inleveren van uw abstract, uw inschrijving etc. Zie voor nadere informatie op onze website Nieuws voor leden EFP Nieuws.

   EFP NIEUWS!!!

Bij het laatste GA overleg van de EFP in Brussel is besloten om Europerio 9 in 2018 te laten plaatsvinden in ons eigen Amsterdam!!

Inloggen

 

      

  Brons