Welkom bij de NVvP

De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) is een wetenschappelijke beroepsorganisatie voor tandheelkundige zorgverleners zoals tandartsen, mondhygiënisten, parodontologen en implantologen. De nadruk ligt op het delen van kennis rond de parodontale en peri-implantaire zorg. Naast wetenschappelijke vakinhoudelijke informatie voor leden (circa 2100 begin 2013) geeft de NVvP ook algemene informatie over het tandvlees en de manier waarop dit bijdraagt aan de algemene gezondheid. Gezond tandvlees en goede mondhygiëne is dé basis voor duurzame tandheelkundige zorg.

 

NVvP Najaarscongres 28 november 2014 Hollandse Meesters: Volgeboekt!

Op vrijdag 28 november a.s. vindt het NVvP Najaarscongres Hollandse Meesters: over de kunst van het ouder worden plaats in Cinemec te Ede.

Dr. Bram Bakker

Dr. Kris Verburgh

Prof.Dr. Marianne Rots

Drs. Wijnand Teeuw MSc

Prof.Dr.Dr. Andrea Maier PhD MD

 

 

 

Mededeling

De NVM, NVvP en Oral-B hebben 1,5 jaar geleden een intentieverklaring getekend met als doel een leergang Parodontologie te ontwikkelen. Na intensief en veelvuldig overleg is er bij de laatste versie van de leergang door de NVvP besloten zich terug te trekken uit deze samenwerking. De belangrijkste reden is een andere visie van de NVvP op de inhoud en uitvoering van de leergang.

 

 

NVvP Publieksacademie 2014

De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) organiseert op de vooravond van haar nationale symposium voor o.a. tandartsen, mondhygiënisten en huisartsten, speciaal voor het publiek een lezing waarbij de invloed van veroudering op het lichaam door drie toponderzoekers uit Nederland wordt besproken. Onder het kopje Congresagenda vindt u meer informatie over deze academie.

 

Let op: EuroPerio8  

van 3 tot en met 6 juni 2015 in Londen.

Denk aan het inleveren van uw abstract, uw aanmelding voor de EFP Clinical Research Prize en uw inschrijving etc. Uw abstract dient voor 28 november a.s. te worden ingeleverd. Zie voor nadere informatie op onze website Nieuws voor leden --> EFP Nieuws.

  

EFP NIEUWS!!!

Bij het laatste GA overleg van de EFP in Brussel is besloten om EuroPerio9 in 2018 te laten plaatsvinden in ons eigen Amsterdam!

Inloggen

 

      

  Brons