NVvP - NVOS Najaarscongres 22 november 2024

De Kracht van Samen

Hoe paro en ortho elkaar versterken

In hun streven naar een optimaal resultaat kunnen parodontoloog, orthodontist en tandarts elkaar op meerdere fronten aanvullen. Hoe vinden wij elkaar? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied? En welke aandachtspunten verdienen alle aandacht tijdens behandeling en controles. NVvP en NVOS organiseren dit congres voor alle mondzorgprofessionals.

Om de synergie van beide vak-gebieden te belichten, organiseren de NVvP en de NVOS gezamenlijk een najaarscongres voor het hele paro-ortho-team. Onder de titel ‘De kracht van samen’ brengen gerenommeerde (inter) nationale sprekers alle potentie van effectief samenwerken uitvoerig in beeld, waarbij lastige situaties uit uw dagelijkse praktijk uitvoerig in beeld gebracht worden.

Effecten en uitdagingen
Wat zijn bijvoorbeeld de uitdagingen bij jongere of oudere ortho-paropatiënten, bij acuut of chronisch tandtrauma? Welke effecten hebben de verschillende soorten ortho-apparatuur op het parodontium en op ontwikkeling van gingivale recessies? En hoe kunnen mondhygiënisten en ortho-as-sistenten deze effecten minimaliseren? Het congres bestaat uit een hoofd- en paral-lelmiddagprogramma. Moderatoren zijn paro-minded orthodontist dr. Nicoline van der Kaaij en tandarts Marcel van der Zwet.

Tandletsels en het parodontium
Na de congresopening belicht endontoloog en specialist in tandtraumatologie dr. Nestor Tzimpoulas (Griekenland) de effecten van verschillende tandletsels op het parodontium. Hierbij komen vooral de classificaties van tandtrauma, de gecombineerde ortho-parobehandeling en effecten daarvan op het parodontaal ligament en tandankylosis aan bod.

Ortho bij paro stadium 3 en 4
Orthodontist professor Conchita Martin (Spanje) bespreekt vervolgens het strakke protocol bij de behandeling van paro-patiënten met stadium 3 en 4 en de voorwaarden voor de welige start van orthodontie. Hoe belangrijk zijn parodontale- en preventiebehandeling hierbij en welke essentiële rol is daarbij weg-gelegd voor de mondhygiënist en ortho- assistent?

Ortho en de gingiva
Na de koffiepauze is het woord aan parodontoloog en associate professor Christoph Ramseier (Zwitserland), die het effect van orthodontische apparatuur en aligners op plaquevorming, gingivale trauma’s en het ontstaan van lokale ontstekingen onderzoekt. Om zulke problemen te voorkomen, biedt Ramseier diverse suggesties voor een recall systeem, dat met behulp van A.I. personaliseerd kan worden.

Na de lunch wordt het wetenschappelijke  programma gesplitst in een hoofd- en parallelprogramma. Dat maakt deze dag extra interessant voor het complete team!

Tandverplaatsing en spalken
Het hoofdprogramma wordt vervolgd met een voordracht door orthodontist professor Christos Katsaros (Zwitserland). Hij belicht de resultaten en risico’s van actieve orthodontische tandverplaatsing binnen en buiten de kaakbotbegrenzing, met name het ontstaan van recessies. Eveneens aan bod komen de effecten en risico’s van verschillende orthospalken in de retentieperiode.

Mucogingivale chirurgie
Wat kunnen wij doen met recessies na de orthobehandeling? Dat is de vraag die centraal staat in de voordracht van parodontoloog dr. Natascha Lioubavina-Hack (De Meern). Zij bespreekt mogelijkheden en begrenzingen van mucogingivale chirurgie na orthodontie. Welke defecten kunnen voorspelbaar met chirurgie worden verminderd of geëlimineerd en wanneer is muco-gingivale chirurgie in combinatie met orthodontie vereist?

Versnelde ortho
Patiënten vragen regelmatig naar de mogelijkheden van een versnelde orthodontische behandeling. Welke positieve en negatieve ervaringen zijn bekend? Orthodontist professor dr. Yijin Ren (Groningen) belicht ze uitvoerig, aangevuld met behandeleffecten.

Parallelprogramma
Het gemêleerde parallelprogramma in de middag is speciaal georganiseerd voor mondhygiënisten en ortho-paro-assistenten. Tandarts en digitaal specialist Bas Leempoel opent dit programma met een praktische voordracht over de nieuwste digitale ontwikkelingen. Hij belicht alle ins en outs over intra-orale scanners, 3D-beelden, 3D-printers en A.I. röntgenanalyse.

Logopedist Mayke Drost bespreekt de effecten van korte tong- en lipbandjes en mondademing op de groei van de kaken, spraakfunctie en mondhygiëne. De classificaties van tong en lipriempjes, diagnostiek en indicaties voor behandeling worden toegelicht.

Het parallelprogramma wordt afgesloten met een zeer praktisch toepasbare voordracht door mondhygiënist Pascale Hemelrijk over ergonomie. Hoe verbetert u uw houding tijdens uw langdurige werk aan de stoel en welke oefeningen kunnen het zware werk verlichten en lichamelijke klachten te voorkomen.

Natasha Lioubavina-Hack, congrescoördinator NVvP
Mattijs Stalpers, voorzitter NVOS

 

Lees meer.......