Een gezonde basis

Fridus van der Weijden & Frédérique San Giorgi

Röntgenfoto’s en diagnostiek voor de mondhygiënist

Voor parodontale diagnostiek zijn röntgenfoto’s onmisbaar. Welke foto’s zijn gerechtvaardigd en wie is hiervoor verantwoordelijk? Hoe wordt een optimale beeldkwaliteit bereikt? Tijdens deze duolezing wordt ingegaan op indicatiestelling, rechtvaardiging, optimalisatie en interpretatie van röntgenfoto’s. Daarnaast wordt de interpretatie van de nieuwe classificatie van parodontitis op basis van de röntgenfoto’s besproken. Dit zal geïllustreerd worden met casuïstiek.

Frédérique San Giorgi is docent bij de sectie Orale Radiologie van ACTA. Daarnaast is ze tandarts-algemeen practicus en werkzaam in de algemene praktijk in Voorhout. Bij ACTA zijn haar kerntaken CBCT-diagnostiek en verslaglegging en het geven van diverse aspecten van het Radiologie onderwijs. Ze is betrokken bij verschillende radiologiecursussen aan assistentes, mondhygiënisten en tandartsen door het hele land. Daarnaast is ze actief als secretaris van de Nederlandse Vereniging van DentoMaxilloFaciale Radiologie (NVDMFR).


Frederique_San_Giorgi.png

Prof. dr. Fridus van der Weijden studeerde af al tandarts, promoveerde en werd benoemd tot hoogleraar ‘Preventie en Therapie van Parodontale Aandoeningen’ aan ACTA. Door zijn wetenschappelijke oeuvre verwierf hij meerdere (inter)nationale prijzen onder andere van de NVvP, het Ivoren Kruis, de IADR en de ORCA. Hij is erkent als tandarts-parodontoloog door de NVvP en tandarts-implantoloog door de NVOI. Het grootste deel van zijn carrière verdeelt hij zijn tijd tussen Paro Praktijk Utrecht, Implantologie Utrecht en de sectie Parodontologie van ACTA.

Fridus_van_der_Weijden.png