Een gezonde basis

Geerten-Has Tjakkes

Parodontale diagnostiek: meer dan alleen pockets meten

In onze dagelijkse klinische werkzaamheden vormen pockets en in het bijzonder daarbij pocketdieptes bijna de belangrijkste onderdelen. Deze pocketdieptes zijn belangrijke onderdelen voor de diagnostiek en prognose: diagnostiek en prognose van op elementniveau en op patiëntniveau, maar ook als prognose van effect van behandeling. Toch zijn er meer klinische aspecten die meespelen in de diagnostiek van parodontale afwijkingen. Ze vormen mogelijk zelfs een belangrijke voorspeller van effect van behandeling. Het gaat hier om het biotype en de positie van de gingiva. Deze kunnen voor het front alsook in de zijdelingse delen al zonder gebruik van een pocketsonde informatie verschaffen over de te verwachten pocketdieptereductie na een niet-chirurgische behandeling. Daardoor kan hier ook de indicatie voor een chirurgische behandeling worden gesteld op basis van deze klinische kenmerken. Deze lezing gaat in op de verschillende biotypes en klinische karakteristieken van te veel van de zachte weefsels. Waar moet je dan naar kijken en op letten, wat kan je verwachten van je eigen behandeling en wat zijn mogelijke vervolgbehandelingen? 

Geerten-Has Tjakkes studeerde Tandheelkunde in Groningen (2002) en is gepromoveerd bij de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG, 2010). Hij volgde de post-initiële opleiding Parodontologie en Implantologie aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM, 2011). Geerten-Has is werkzaam in zijn verwijspraktijk De Parodontoloog te Groningen. Hier behandelt hij op verwijzing patiënten met uitgebreide parodontale problemen (o.a. diagnostiek en behandeling van ernstige parodontitis, parodontaal plastische chirurgie, implantologie en auto-transplantaties). Hij is tevens verbonden aan het CTM, alwaar hij voorzitter is van de expertisegroep Parodontologie en werkzaam is als docent (theorie en klinisch) en onderzoeker.

Geerten_Has_Tjakkes.png