Een gezonde basis

Ubele van der Velden & Jan Tromp

De NVvP geschiedenis vastgelegd: van analoge start tot in de digitale tijd

De NVvP heeft met haar 85 jaren een lange geschiedenis achter de rug. Onze huidige digitale tijd biedt nieuwe mogelijkheden om zo'n verleden op te tekenen.
Ter ere van dit jubileum nam Jan Tromp het initiatief om de historie van de NVvP digitaal voor de NVvP-website vast te leggen. Samen met Ubele van der Velden informeert hij u hoe zij hierbij te werk zijn gegaan.
Daarbij duiken zij met u de geschiedenis van de vereniging in. Terwijl zij belangijke gebeurtenissen en personen belichten, laten ze zien dat er misschien niet altijd wat nieuws onder de zon is... 

Prof. Em. dr. Ubele van der Velden behaalde zijn tandartsdiploma in 1971 aan de Universiteit van Amsterdam, promoveerde in 1981 en werd in 1992 benoemd tot hoogleraar in de klinische parodontologie bij ACTA. In 2009 ging hij met emeritaat maar bleef actief in de parodontologie. Hij is erelid van de NVvP en BSP ontving de EFP Eminence in Periodontology award.


Ubele_van_der_Velden.png

Jan Tromp  is in 1976 afgestudeerd als tandarts aan de Rijksuniversiteit Groningen, aansluitend op dezelfde  tandheelkundige opleiding werkzaam als stafmedewerker van de afdeling Parodontologie (later vakgroep P.P.S.) tot 1991. In 1985 gepromoveerd op het proefschrift “Periodontal Health and Frequency of Plaque Removal in the Beagle Dog Model”. Van 1987 tot 2012 werkzaam als Parodontoloog NVvP in de Parodontologie Praktijk Groningen. Bestuurslid NVvP van 1980 tot 1990, de laatste twee jaar als voorzitter. Daarna diverse andere functies bekleed voor de NVvP zoals (hoofd)redacteur Nieuwsbrief (1993 – 2003) en lidmaatschap Concilium Parodontogicum (1998 – 2015, de laatste 4 jaar als voorzitter). Vanaf 2013 verbonden als klinisch docent aan de Postgraduate Opleiding Parodontologie van ACTA. Mede-auteur van het boek “Parodontologie in beweging” (NVvP 50 jaar) en de glossy “Paro 75” (NVvP 75 jaar).

Jan_Tromp.png