Een gezonde basis

Dagmar Slot

NVvP-quiz

Nieuw Vragenspel voor Preventie, of te wel de NVvP-quiz. Bij een lustrum hoort traditioneel een overzicht. Aan de hand van vragen binnen het domein preventie in de parodontologie zal klassieke en recente wetenschappelijke literatuur worden besproken. Hoe dan ook, dat alles zeer praktisch gericht en handig voor de volgende werkdag. Vanzelfsprekend met een wedstrijdcomponent waarmee, naast eeuwige roem, ook een (klein) prijsje te verdienen is.

Prof. dr. Dagmar Else Slot is opgeleid tot mondhygiënist en heeft daarnaast een onderwijskundige achtergrond, is klinisch epidemioloog en heeft een MBA afgerond. Zij is benoemd bij ACTA als hoogleraar ‘Preventie in de Mondzorg’ en voelt zij zich zeer verbonden met de dagelijkse klinische praktijk en de mondhygiënist in het bijzonder. Zij verdeelt momenteel haar tijd tussen sectie Parodontologie van ACTA, de mondzorgpraktijk, de master HGZO en het International Journal of Dental Hygiene.

Dagmar_Slot.png