Een gezonde basis

Giles de Quincey

Chirurgische kroonverlenging: Less is more!?

De chirurgische kroonverlenging is een parodontale ingreep met als doel excessief aanwezig marginaal weefsel te weg te nemen. Hierdoor neemt de klinische kroonlengte toe, vandaar de term kroonverlenging. Dit kan op verschillende manieren en met verschillende doelen. Het kan er op gericht zijn om ongezond hyperplastisch gingivaweefsel te verwijderen om daarmee de mondhygiëne te vereenvoudigen. Het kan er ook op gericht zijn een – volgens de geldende normen voor esthetische tandheelkunde – meer harmonieuze en symmetrische gingivaomlijsting te creëren. Bijvoorbeeld vooruitlopend op prothetische tandheelkunde.  Ook  het versnellen van een vertraagde passieve eruptie kan het behandeldoel zijn.

Giles de Quincey haalde zijn tandartsdiploma 1987 (KU Nijmegen). Volgde van 1988-1990 een Post-graduate opleiding Parodontologie, University of Southern California in Los Angeles. In 1990 startte hij zijn verwijspraktijk voor Parodontologie  & Implantologie in 's-Hertogenbosch. In 1994 is Giles erkend als Diplomate of the American Board of Periodontology, is lid geweest van het Consilium Parodontologicum (NVvP) en nu lid van de wetenschappelijke commissie van de NVvP. Van 1992-2017 was Giles docent oa. aan de EFP-erkende Post-graduate opleiding voor Parodontologie, Nijmegen. Sinds begin 2017 is hij Assistant Clinical Professor in de EFP-erkende Post-graduate opleiding Parodontologie, Universiteit van Bern, Zwitserland. 

Giles_de_Quincey.png