Een gezonde basis

Melle Vroom

Processus behoudende & restauratieve procedure een d-PTFE membraan direct na extractie

Indien men kiest voor herstel d.m.v. een implantaat, is een voorwaarde dat er voldoende bot en weke weefsels aanwezig zijn. Om direct na het verwijderen van een gebitselement zo veel mogelijk bot en zachte weefsels te behouden, zijn verschillende processusbehoudende technieken ontwikkeld. Het gebruik van een niet-resorbeerbaar d-PTFE membraan zorgt hierbij voor veel botbehoud maar ook processus restauratie. Deze techniek heeft echter de afgelopen 20 jaar op internationale congressen weinig tot geen aandacht gekregen welke het wel verdient. In deze voordracht wordt de techniek beschreven aan de hand van chirurgische opnames. Ook zullen klinische resultaten worden getoond.

Melle Vroom studeerde in 1994 af als tandarts aan het ACTA. In 1998 werd de opleiding Master of Science parodontologie afgerond. Sinds 1998 is hij werkzaam in de Parodontologie Praktijk Friesland. In de periode 2003 –2007 is hij secretaris geweest van de NVvP. Hij geeft nationaal en internationaal lezingen over het gebruik van d-PTFE membranen en verzorgt hands-on trainingen.

Melle_Vroom.png