Een gezonde basis

Dr. E.H. van der Meij

Diagnostiek en behandeling van verstopte speekselklieren


Dr. E.H. van der Meij werd opgeleid tot MKA-chirurg aan het VU Medisch Centrum te Amsterdam en promoveerde in 2002 op het mogelijk premaligne karakter van lichen planus van het mondslijmvlies. Hij was van 2004 tot 2008 als staflid verbonden aan de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Aldaar volgde hij een fellowship hoofdhals-chirurgie/-oncologie. Sinds 2008 is hij als MKA chirurg, hoofdhals-oncoloog werkzaam in het Medisch Centrum Leeuwarden. Zijn aandachtsgebieden betreffen de hoofdhals-oncologie, speekselklierpathologie en de pathologie van de mondholte.

Obstructieve afwijkingen van de glandulae parotidea en submandibularis uiten zich klinisch vaak als een maaltijd-gerelateerde zwelling van de aangedane speekselklier, het zogenoemde ‘mealtime syndrome’. Obstructie van een uitvoergang van de glandula parotidea en de glandula submandibularis wordt voornamelijk veroorzaakt door een speekselsteen, een vernauwing of een slijmprop. De mogelijkheden tot diagnostiek en behandeling van de oorzaak van de obstructie waren tot nu toe beperkt. Niet zelden werd daarom gekozen voorverwijdering van de betrokken speekselklier. Door gebruik te maken van sialendoscopie, een minimaal invasieve, semi rigide optische techniek, is het mogelijk het ductale systeem te beoordelen en eventueel aanwezige pathologie op te sporen en in veel gevallen te verhelpen. Chirurgische verwijdering van de speekselklier is hierdoor in veel gevallen niet nodig. In deze voordracht zullen voornoemde aspecten aan de hand van casuïstiek worden besproken.

Erik_van_der_Meij.jpg