Een gezonde basis

Prof. dr. J.A.M. de Visscher

Wat is dat nou op de röntgenfoto?

Jan de Visscher is sinds 2014 werkzaam aan de afdeling MKA-chirurgie van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Daarvoor werkte hij als MKA-chirurg, hoofdhals-oncoloog in het Medisch Centrum Leeuwarden. Zijn aandachtsgebieden betreffen de orale medicine, premaligne en maligne mondafwijkingen en de diagnostiek en chirurgische behandeling van tumoren in het hoofd-halsgebied

In de tandheelkundige praktijk worden dagelijks röntgenopnames gemaakt. Meestal gebeurt dit als aanvulling op of ter bevestiging van de vermoedelijke klinische diagnose. Soms wordt als toevalsbevinding een afwijking waargenomen waarvan in eerste instantie niet direct duidelijk is of het hier een anatomische variant betreft, benigne pathologie die verder geen behandeling behoeft of een aandoening waarvoor verwijzing gewenst is. Om tot een juiste beslissing te komen, is kennis van de meest voorkomende botpathologie vereist. Aan de hand van casuïstiek zullen normale bevindingen en veel voorkomende botafwijkingen, met vaak een karakteristiek röntgenologisch beeld, de revue passeren. 

Jan_de_Visscher.jpg