Een gezonde basis

Fridus van der Weijden

De Oldies and what is New

Je zou ze bijna vergeten, de studies waarop de richtlijn parodontologie in de algemene praktijk is gebaseerd. De studies waarin diverse aspecten van niet-chirurgische parodontale chirurgie zijn onderzocht. Het was begin 80-er jaren dat er een aantal publicaties verschenen waaruit duidelijk naar voren kwam dan professionele supra- en subgingivale gebitsreiniging zeer succesvol kon zijn. Daardoor werd parodontale chirurgie meer naar de achtergrond geschoven. In feite is daarmee ook de belangrijke rol voor de mondhygiënist binnen de parodontale therapie ontstaan. Interessant is om terug te kijken naar waar we vandaan komen en of de successen van weleer nog steeds bereikt worden.

Prof. dr. Fridus van der Weijden studeerde af al tandarts, promoveerde en werd benoemd tot hoogleraar ‘Preventie en Therapie van Parodontale Aandoeningen’ aan ACTA. Door zijn wetenschappelijke oeuvre verwierf hij meerdere (inter)nationale prijzen onder andere van de NVvP, het Ivoren Kruis, de IADR en de ORCA. Hij is erkent als tandarts-parodontoloog door de NVvP en tandarts-implantoloog door de NVOI. Het grootste deel van zijn carrière verdeelt hij zijn tijd tussen Paro Praktijk Utrecht, Implantologie Utrecht en de sectie Parodontologie van ACTA.

Van-der-Weijden.png