Een gezonde basis

Prof. dr. G.A. van der Weijden - Prof. dr. D.E. Slot

Fabel of Feit

Prof. dr. Fridus van der Weijden studeerde af al tandarts, promoveerde en werd benoemd tot hoogleraar ‘Preventie en Therapie van Parodontale Aandoeningen’ aan ACTA. Door zijn wetenschappelijke oeuvre verwierf hij meerdere (inter)nationale prijzen onder andere van de NVvP, het Ivoren Kruis, de IADR en de ORCA. Hij is erkent als tandarts-parodontoloog door de NVvP en tandarts-implantoloog door de NVOI. Het grootste deel van zijn carrière verdeelt hij zijn tijd tussen Paro Praktijk Utrecht, Implantologie Utrecht en de sectie Parodontologie van ACTA.

vd._Weijden.png

Prof. dr. Dagmar Else Slot is opgeleid tot mondhygiënist en heeft daarnaast een onderwijskundige achtergrond, is klinisch epidemioloog en heeft een MBA afgerond. Zij is benoemd bij ACTA als hoogleraar ‘Preventie in de Mondzorg’ en voelt zij zich zeer verbonden met de dagelijkse klinische praktijk en de mondhygiënist in het bijzonder. Zij verdeelt momenteel haar tijd tussen sectie Parodontologie van ACTA, de mondzorgpraktijk, de master HGZO en het International Journal of Dental Hygiene.

Slot.png

Is floss is effectief bij het verwijderen van plaque en reduceren van cariës? Zijn tandpasta’s allemaal hetzelfde, zolang er maar fluoride in zit? Verwijdert de monddouche plaque en zorgt het voor een gezonde gingiva? Is een mondspoeling met essentiële oliën effectief en veilig? Een duo presentatie waarin op deze 1 april, feiten over preventie worden gecheckt en fabels worden ontrafeld.