Een gezonde basis

Dr. Monique Danser

Nieuwe EFP richtlijn: Parodontitis Stadium IV

De onlangs uitgekomen EFP richtlijn behandeling Parodontitis stadium IV patiënten wordt behandeld in deze lezing. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen, zoals het hebben van een onvolledige dentitie, kauwproblemen en verminderde esthetiek voor een goede behandeling. De samenwerking met de verschillende tandheelkundige disciplines is essentieel, maar ook een goede samenwerking met de patiënt en het begeleiden naar een voor de patiënt gezonde levensstijl zijn thema’s die aan bod zullen komen. Wat is onze rol als mondzorgverlener in deze behandeling en wat kunnen wij doen om tot een goed en naar de wens van patiënt eindresultaat te komen?

Dr. Monique Danser is afgestudeerd in 1988 en is sinds 1989 werkzaam bij de sectie parodontologie. Daarnaast is zij tot 2000 werkzaam geweest in de algemene praktijk. In 1996 promoveerde zij op het proefschrift “The prevalence of periodontal bacteria colonizing the oral mucous membranes”. Verder heeft zij meerdere publicaties op haar naam staan. In 2005 heeft zij haar MSc in de parodontologie met succes behaald en is sedert 2007 parodontoloog erkend door de NVvP. Van 2008-2015 is zij hoofd patiëntenzorg van de sectie Parodontologie geweest bij het ACTA. Van 2012 –april 2019 is zij voorzitter geweest van de NVvP. In april 2019 werd zij benoemd tot penningmeester van de EFP (European Federation of Periodontology). Sinds 2014 zit zij in de redactieraad van Quality Practice Tandheelkunde en Mondhygiëne. Van juli 2015 –juli 2017 is zij interim voorzitter van de afdeling orthodontie van het ACTA geweest. Vanaf 2017 is zij course director van de postgraduate opleiding parodontologie bij ACTA.​​​​​​

Monique-Danser_.trs.png