Een gezonde basis

Dr. Peter Wetselaar

Parodontitis en bruxisme en gebitsslijtage, een lastige drie-eenheid

De prothetische aspecten bij bruxisme en gebits- slijtage bij patiënten met vergevorderde parodon-titis zijn het onderwerp van de voordracht van dr. Peter Wetselaar. Hij geeft aan hoe deze multifac-toriële condities gediagnosticeerd en behandeld kunnen worden om verder verlies van gebitsele-menten te voorkomen of verminderen.

Bruxisme is een veel voorkomende kauwspieractiviteit die positieve en negatieve gevolgen kan hebben voor de patiënt. Eén van de negatieve aspecten is mechanische gebitsslijtage, een ander gevolg kan zijn dat toch al kwetsbare gebitselementen (denk aan parodontaal verzwakte elementen) extra kauwdruk lastiger kunnen weerstaan dan gezonde elementen. De meningen en soms ook de bewijslast lijken tegenstrijdig. Gedurende deze voordracht wordt de actuele kennis omtrent bruxisme en gebitsslijtage doorgenomen en wordt aangegeven hoe deze beide multifactoriële condities te diagnosticeren. Suggesties worden gegeven wat te doen wanneer ze aanwezig zijn, zowel solitair als gezamenlijk of gedrieën. Zo kan verder verlies van gebitselementen worden voorkomen of verminderd.

Peter Wetselaar studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
Na zijn afstuderen vestigde hij zich als tandarts in Heemstede samen met zijn echtgenote en collega Miranda Wetselaar-Glas. De praktijk is nog steeds een praktijk voor algemene tandheelkunde, maar sinds 2011 ook een Verwijspraktijk voor temporomandibulaire disfunctie, orofaciale pijn, gebitsslijtage, bruxisme en slaapapneu.
Hij volgde de postinitiële opleiding Orale Kinesiologie aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde (ACTA) . In 2016 promoveerde hij op het proefschrift the Tooth Wear Evaluation System: development and applications aan de Universiteit van Amsterdam.
Sinds 2011 bekleedde hij diverse functies aan het ACTA. Hij is erkend als tandarts-gnatholoog door NVGPT en als tandarts-slaapgeneeskundige door de NVTS.


Peter-Wetselaar.trs.png