Brede commentaarronde richtlijn Antibioticumgebruik in de mondzorg - KIMO

  • 13 jan. 2022
Brede commentaarronde richtlijn Antibioticumgebruik in de mondzorg - KIMO

Het KIMO-bestuur legt de conceptrichtlijn Antibioticumgebruik in de mondzorg voor ter commentaar. 
In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Algemene principes van rationeel antibioticumgebruik;
  • Indicaties voor profylactisch antibioticumgebruik, incl. preventie van medicatie gerelateerde osteonecrose van de kaak (MRONJ);
  • Indicaties voor therapeutisch antibioticumgebruik, inclusief indicaties voor microbiologisch onderzoek.

De richtlijn bestaat uit de volgende modules:

Graag willen we u vragen de richtlijn grondig te bestuderen en van commentaar te voorzien,

U kunt het commentaar invullen op het commentaarformulier. Wilt u daarbij goed aangeven (met gebruikmaking van verwijzing naar modules, paginanummers en/of regelnummers) waarop uw commentaar betrekking heeft?
Het ingevulde commentaarformulier kunt u tot en met 18 februari 2022 per mail sturen naar secretariaat@nvvp.org