Een gezond fundament

LezingenNVvP webinar: Richtlijn Parodontologie in de Algemene Praktijk

Op 22 april 2020 vond het webinar over de nieuwe richtlijn: Parodontologie in de Algemene Praktijk plaats. De nieuwe richtlijn wordt gekenmerkt door een belangrijke wijziging ten opzichte van het momenteel gehanteerde paroprotocol: de DPSI wordt vervangen door de nieuwe vereenvoudigde screeningsmethode PPS (periodiek parodontaal screenen).