Een gezond fundament

Mijlpalen NVvP

 • 16 mei 1936

Oprichtingsvergadering van de Nederlandse afdeling van de ARPA-Internationale (Association pour les recherches sur la Paradentose)

 • 11 maart 1972

De internationale ARPA wordt ontbonden, de Nederlandse ARPA krijgt de nieuwe naam 'Nederlandse Vereniging voor Parodontologie' (NVvP).

 • 24 februari 1973

De NVvP ondersteunt het Journal of Clinical Periodontology (JCP)
Een NVvP-afgevaardigde wordt als 'associate editor' in de board van dit tijdschrift opgenomen

 • 16 februari 1974

Dankzij een statutenwijziging kunnen mondhygiënisten buitengewoon NVvP-lid worden.

 • 22-23 april 1976

Lustrumcongres 40-jarig bestaan

 • 10 november 1987

De oprichting van het instituut tandarts-parodontoloog wordt door de ALV bekrachtigd.

 • 12 december 1991

De NVvP neemt, samen met de Belgische-, Britse-, Duitse-, Franse-, Ierse-, Italiaanse-, Portugese-, Scandinavische- en Zwitserse verenigingen voor parodontologie, het initiatief tot de oprichting van de EFP.

 •  1 januari 1998

Introductie van het paroprotocol en de DPSI.

 • 14 november 2003

Door wijziging in de Statuten kunnen mondhygiënisten nu ook kiezen voor een 'gewoon' lidmaatschap.

 • 19 mei 2006

Benoeming en installatie eerste leden van verdienste.

 • 16 november 2007

Marion T. Seuntjens is eerste bestuurslid mondhygiënist.

 • 16 mei 2011

NVvP bestaat 75 jaar. Ter ere daarvan wordt er een glossy uitgegeven. Klik hier voor inzage in dit tijdschrift.

 • februari 2020

Richtlijn Parodontologie in de Algemene Praktijk (met de nieuwe PPS - Periodiek Parodontaal Screenen)