Een gezond fundament

Parodontoloog NVvP

Parodontale zorgverlening d.w.z. de behandeling van patiënten met tandvleesproblematiek vindt in Nederlands plaats door tandartsen, mondhygiënisten en Parodontologen NVvP.

Over het algemeen kan een groot deel van deze behandelingen adequaat plaatsvinden in de praktijken van tandartsen en mondhygiënisten.

Bij een deel van de patiënten zal de problematiek echter zodanig complex zijn dat het meer voor de hand ligt om behandeling in de praktijk van een erkende Parodontoloog NVvP te laten plaatsvinden.  Deze patiënten hebben naast de ernstige tandvleesproblemen vaak meervoudige gezondheidsproblemen zoals suikerziekte, aandoeningen van hart en bloedvaten, ontstekingsziekten (reuma, artrose, ziekte van Crohn). Verder kan het verlies van meerdere tanden en/of kiezen leiden tot ingewikkelde tandheelkundige situaties waarin de parodontoloog als specialist bij uitstek kan ondersteunen in het opstellen van een zorgplan gericht op de langere termijn en het al dan niet (gedeeltelijk) uitvoeren daarvan.

Verwijzing naar een Parodontoloog NVvP vindt plaats door de huistandarts, mondhygiënist, orthodontist, MKA chirurg of (specialistisch) arts. 

Als eerste wetenschappelijke vereniging in Nederland heeft de NVvP meer dan 25 jaar geleden al besloten om tandartsen met specifieke kennis en vaardigheden op het terrein van de parodontologie te erkennen als Parodontoloog NVvP. In de jaren daarna zijn de eisen om erkend te worden steeds verder aangescherpt en kan de Parodontoloog NVvP op basis daarvan beschouwd worden als dé specialist op het gebied van tandvleesproblematiek.

De eisen om als Parodontoloog NVvP erkend te worden omvatten niet alleen een voltooide Europees erkende driejarige fulltime opleiding in de parodontologie en implantologie

(EFP erkende opleiding) maar ook een parttime stage van bijna 1 jaar bij een reeds erkende parodontoloog NVvP.

Verplichte visitaties, waarbij naast de praktijkorganisatie ook het daadwerkelijke functioneren van de parodontoloog wordt beoordeeld zijn onderdeel van de erkenning procedure. Erkenning vindt plaats voor een periode van vijf jaar, waarna opnieuw toetsing plaatsvindt alvorens verlenging kan worden verleend.

Daarnaast moet de parodontoloog NVvP jaarlijks middels een jaarverslag over het voorafgaande jaar aantonen te voldoen aan diverse nascholings- en andere eisen.

Voor al deze eisen heeft de NVvP in de loop der jaren een systeem weten op te bouwen waarbij er voor iedere patiënt met ernstige parodontale problemen in zijn of haar woonomgeving adequate kwalitatief hoogstaande hulp voorhanden is.

CP12-089_NVvP_vignet-transparant.png
Een erkende parodontoloog herkent u aan dit vignet