Een gezond fundament

Initiële behandeling

De tandplaque en het tandsteen zit boven de tandvleesrand en onder de tandvleesrand in de verdiepte pockets (dieper dan 3 mm). De tandplaque bóven de tandvleesrand kun je zelf verwijderen met behulp van een goede mondhygiëne. De tandplaque ónder de tandvleesrand kun je niet zelf verwijderen. Dat moet de parodontoloog, tandarts of mondhygiënist doen. Door de combinatie van een goede mondhygiëne en professionele behandeling kan parodontitis worden tot stilstand worden gebracht. Er wordt dan geen kaakbot meer afgebroken. Maar: het kaakbot dat verloren is gegaan, komt niet meer terug. En, als de mondhygiëne weer verslechtert, komen de ontsteking en de verdieping van de pockets weer terug.

De eerste fase voor het behandelen van parodontitis bestaat uit een grondige reiniging van je tanden en kiezen. Dat noemen we een initiële behandeling. Hierbij wordt een serie van 3 a 4 bezoeken (afhankelijk van de gebitssituatie), bij voorkeur week op week, aan de praktijk gebracht. Deze behandeling wordt veelal door de mondhygiënist uitgevoerd, maar kan ook door de tandarts of parodontoloog worden uitgevoerd. Hij/zij behandelt en reinigt op specialistische wijze het gebit, zowel boven als onder het tandvlees. Per week zal een deel van het gebit diep gereinigd worden en worden instructies gegeven over hoe je zelf je gebit het beste schoon kunt houden. Meestal wordt deze behandeling onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Ook kan, in bepaalde gevallen, ondersteunend aan de behandeling een antibioticakuur worden voorgeschreven.

Tand_a2_transp.png
Tand_a3_transp.png

Het uiteindelijke doel is het ontstekingsproces te verminderen en/of te stoppen in combinatie met een persoonlijke begeleiding naar een optimaal niveau van mondhygiëne. Hierin speel je zelf ook een belangrijke rol. Zonder een goede eigen mondhygiëne is het bereiken van het uiteindelijke doel, het creëren en behouden van gezond tandvlees, onmogelijk. Rook je, dan is stoppen met roken een belangrijk punt om een goed resultaat te kunnen verkrijgen.
Bij voorkeur vindt 3 maanden na de laatste initiële behandeling opnieuw een meting van de pocketdieptes (ruimtes tussen de tanden/kiezen en het tandvlees) plaats. Dit kan worden uitgevoerd door de parodontoloog, tandarts of mondhygiënist, afhankelijk van in welke praktijk je onder behandeling bent. Dit noemen we een evaluatie en daarbij wordt opnieuw de gebitssituatie bekeken, het resultaat van de serie behandelingen geëvalueerd en de aard van de vervolgbehandelingen besproken.

Tand_fotoa1_transp.png
Tand_fotoa2_transp.png