Een gezond fundament

Eerbetoon


Het NVvP-erelidmaatschap wordt toegekend op basis van buitengewone verdienste voor de ontwikkeling van de parodontologie en/of buitengewone en langdurige inspanning voor de NVvP. Ereleden worden benoemd door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur of van tenminste 10 leden, die zich daartoe tot het bestuur richten. Het erelidmaatschap kan ook worden toegekend aan niet-leden.

Ereleden van de NVvP zijn:


installatiedatumoverleden
F. Duyvensz25 februari 19501973
H.K. Michaëlis25 oktober 19521966
Prof. M. Hut 8 mei 19641998
Prof. dr. L. Coppes 29 april 19672008
L.J.A. van Schijndel24 februari 19732003
Prof. dr. Jens Waerhaug23 april 19761980
Prof. D.F. Veldkamp3 maart 19782007
Prof. dr. S. Nyman18 april 19862002
Em. prof. dr. J. Lindhe 14 november 1997
Em. prof. dr. H.H. Renggli16 november 20012022
Em. prof. dr. U. van der Velden16 november 2001
G.N. Wolffe 19 april 2005 
Dr. J.A.H. Tromp 15 april 2016
Prof.dr G.A. van der Weijden23 november 2018
Prof. dr. E.G. Winkel25 november 2022
Prof. dr. F. Abbas25 november 2022
Prof. dr. N. Lang25 november 2022
Prof. dr. B.G. Loos25 november 2022
Mw. T.E. Vangsted24 november 2023


Als dank voor bewezen diensten

Lid van verdienste is een eretitel die wordt verleend aan die NVvP'ers die blijk hebben gegeven van een bijzondere invulling van het NVvP-lidmaatschap gedurende langere tijd en op meerdere wijzen. Deze eretitel wordt toegekend door het bestuur.

Leden van verdienste van de NVvP zijn:

      
datumoverleden
Dr. N.H.C. Corba19 mei 2006
Dr. L.J. van Dijk19 mei 20062017
L.O. Nelemans19 mei 2006
R.W.R. Steures19 mei 2006
Dr. J.A.H. Tromp19 mei 2006
Mw. T.E. Vangsted19 mei 2006
Prof.dr. E.G. Winkel19 mei 2006
Dr. E. Meijer16 november 2007
Mw. M.E. de Wit22 april 2008
Dr. J. Jansen21 april 2009
T.L.J.M. Kroon23 november 2012
L.B.G.M. Tinsel15 april 2016
Mw. dr. M.M. Danser26 november 2022

Voor een bijzondere inspanning

De NVvP penning wordt op basis van een bijzondere inspanning voor de NVvP na succesvolle afronding van een speciale taak, functie, opdracht of project toegekend door het bestuur. De NVvP penning kan ook worden uitgereikt aan niet-leden.

De NVvP penning is uitgereikt aan:

  • Mevr. A. Woltman-Klinkers      


De Distinguished Scientist Award is uitgereikt aan:

  • Em. prof. dr. U. van der Velden