Een gezond fundament

NVvP Preventieprijs

Bijzondere inzet voor het vakgebied belonen

In 1986 reikte de NVvP voor de eerste keer de NVvP Preventieprijs uit, destijds nog de 'NVvP-Colgate Mondhygiëneprijs' genaamd. Met deze prijs worden mondygiënisten en tandartsen beloond die zich op een bijzondere manier voor hun vak/vakgebied hebben ingezet.

De NVvP-Oral-B Preventieprijs is door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie ingesteld met de volgende bedoeling om tandartsen en mondhygiënisten te waarderen die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor het vakgebied van de preventie en therapie van parodontale en peri-implantaire aandoeningen en/of het werkterrein van de mondzorgverlener.

Uitzonderlijk

De prijs, die door de firma Procter and Gamble Nederland ter beschikking wordt gesteld, bedraagt € 900 en wordt 1 x per 2 jaar uitgereikt. Voor de prijs komen in aanmerking 'in Nederland werkzame tandarts of mondhygiënisten die zich in de afgelopen 2 jaar uitzonderlijk hebben onderscheiden met betrekking tot bovenstaande doelstelling'.

Wisselingen in naam en bedrag

De NVvP Preventieprijs heeft overigens in de loop der jaren verschillende benamingen gehad. Aanvankelijk werd deze prijs aangeduid als 'NVvP Colgate Mondhygiëneprijs'. Deze naam werd later gewijzigd in de 'NVvP-Braun Oral B-Mondhygiëneprijs'.

Vandaag de dag wordt de benaming 'NVvP Preventieprijs'gehanteerd. Het uitgekeerde bedrag veranderde alleen met de komst van de euro: in de beginjaren kreeg de winnaar een bedrag van fl. 1500,-- uitgereikt, later werd dit bedrag bijgesteld tot fl 2000,--. Sinds de komst van de euro ontvangt de winnaar € 900.


Met ingang van 2019 is de NVvP -Oral-B Preventieprijs ook beschikbaar voor tandartsen. 

Reglement NVvP -Oral-B Preventieprijs